Skip to main content

Home/ Groups/ Sosiaalinen media opetuksessa
Tarmo Toikkanen

Oppiminen ja opetus 2000-luvulla - 0 views

 •  
  Diaesitys opetuksen kehityksestä ja nykyajan vaatimuksista opetustyölle. Myös tiivis johdanto sosiaalisen median työkaluihin.
Tarmo Toikkanen

Opeblogi: Onko e/m/wikipedagogiikalle tarvetta? - 0 views

 • Mistä pedagogiikassa on kysymys? Ensin oppimisesta, siitä, miten haluttu asia opitaan. Toiseksi halutusta asiasta, siis henkilökohtaisista, paikallisista, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista valinnoista. Kolmanneksi siitä, miten haluttu asia opetetaan. Miksi tämä vasta kolmantena? Siksi, että oppia voi myös ilman varsinaista opettamista.
 • Jos kehitetään kovin hienosyistä, tiettyyn ympäristöön sovitettua pedagogiikkaa, huomion kohteena ovat ympäristö ja välineet. Näin ei mielestäni pitäisi ensisijaisesti olla.
 • En ymmärrä, miten voisin määritellä tai esitellä wikipedagogiikan, koska wikin käyttäminen oppimisen edistäjänä voi olla mitä vain.
 •  
  En ymmärrä, miten voisin määritellä tai esitellä wikipedagogiikan, koska wikin käyttäminen oppimisen edistäjänä voi olla mitä vain.
Tarmo Toikkanen

PedagogiikanAakkoset: Pedagogiikka - 0 views

 • Viime aikoina pedagogiikka on alettu käyttää myös didaktiikan sijasta, koska didaktiikalla on maailmalla kovin rajoittunut ja osin kielteinen konnotaatio. Pedagogiikka ei ole terminä yhtä ongelmallinen, mutta sekin aiheuttaa sekaannuksia, koska sama käsite viittaa sekä tieteeseen että oppiin.
 •  
  Viime aikoina pedagogiikka on alettu käyttää myös didaktiikan sijasta, koska didaktiikalla on maailmalla kovin rajoittunut ja osin kielteinen konnotaatio. Pedagogiikka ei ole terminä yhtä ongelmallinen, mutta sekin aiheuttaa sekaannuksia, koska sama käsite viittaa sekä tieteeseen että oppiin.
Tarmo Toikkanen

Opettajien teknologiasuhteen luonne ja muodostuminen - 0 views

 •  
  Väitöskirja: Tutkimus osoitti, että opettajien teknologiasuhde piirtyi moninaisena ja tilannesidonnaisena. Teknologia sai erilaisia merkityksiä kontekstista riippuen: opettajien teknologiakuvaukset ja metaforat ilmensivät yhtäältä teknologian hyötyjä ja mahdollisuuksia, toisaalta sen aiheuttamia ongelmia ja uhkia. Teknologian kaksijakoisuus ilmentyi myös siten, että teknologia näyttäytyi opettajille yhtäaikaisesti sekä deterministisenä ja vääjäämättömänä voimana että hallittavana ja tarkoituksenmukaisena välineenä. Opettajat eivät määritelleet teknologialle vakaata ominaisuutta, vaan he tulkitsivat teknologiaa vaihtelevien käyttötilanteiden mukaan. Tällä tavoin opettajat sijoittivat tai ankkuroivat teknologian osaksi jokapäiväisiä käytäntöjä ja käyttötilanteita.
« First ‹ Previous 741 - 744 of 744
Showing 20 items per page