Skip to main content

Home/ Del og bruk/ Group items tagged læringsressurs

Rss Feed Group items tagged

Siv Marit Ersdal

DelRett - 1 views

 •  
  En veldig god ressurs på opphavsrettslige spørsmål!
Guttorm H

SMARTboard resources - 0 views

 •  
  Dynamisk side med ressursar til smartboard
Guttorm H

Google For Educators - 1 views

 • Classroom activities - A brief overview of Google products and ideas for integrating them into classwork (all grades)
 •  
  Ein del tips og praktiske døme på korleis ein kan bruka google sine tenester og program i skulen.
Guttorm H

Adobe Launches Project Rome - PCWorld Business Center - 2 views

 • Project Rome is available now as a free preview, and Adobe seeks feedback from users before launching the app commercially. It is currently available only in English in the United States. Pricing for the shipping version has not yet been determined. However, when it is released, Project Rome will be offered as a paid subscription service.
Guttorm H

Geo - 0 views

 •  
  Læringsressurs for geo
Guttorm H

ARKive - discover the world's most endangered species - 0 views

 •  
  "ARKive is creating the ultimate multimedia guide to the world's endangered species."
Guttorm H

BrainPOP Free Stuff - 1 views

 •  
  God læringsressurs i fleire fag. Mykje for grunnskulen. Engelsk. Ein open og gratis del og ein del ein må betala for.
Guttorm H

Timelines: sources from history - 2 views

 •  
  Fantastisk tidslinje med fokus på britisk historie.
Guttorm H

IKT for elever - 3 views

 •  
  IKT-kurs for elevar, utvikla av Stavanger og Kristiansand kommune.
Guttorm H

jaokurs - Forsiden - 1 views

 • kurset i hvordan vi kan bruke web 2.0 til å styrke elevenes informasjonskompetanse.
 •  
  Kurs i informasjonskompetanse for elevar/lærarar. Jan Arve har utvikla.
Guttorm H

Welcome to The JASON Project! - 1 views

 •  
  Fysikksimulering og mykje anna frå National Geographic
Guttorm H

Georgios Smedja i Fysik och Matematik - 0 views

 •  
  Georgios Smedja i Fysik och Matematik. Her samlar læraren Georgios gode ressursar han sjølv brukar i læringsarbeid. Han bruker m.a. simulering for at elevane skal læra og forstå komplekse prosessar. Han meiner og at det er viktig å gjera matematikk meir lab-orientert og konkret for å auka interessa og sjå at matematikk kan brukast praktisk.
Guttorm H

Mord 2.0 - Kildekritikk - 0 views

 •  
  Ein god nettressurs (Klar til bruk) der ein etterforsker eit mord. Gjennom oppdraget får ein god trening i kjeldekritikk. Lyd og video. Passar for mellomtrinn og ungdomsskule
1 - 20 of 51 Next › Last »
Showing 20 items per page