Skip to main content

Home/ Terveys/ Group items tagged pneumonia

Rss Feed Group items tagged

Matti Narkia

Omega 3-tillskott bör sannolikt undvikas under influensapandemin - Läkartidni... - 0 views

  •  
    Ett tillräckligt intag av omega 3-fettsyror i vår kost är viktigt såväl för normal utveckling av det lilla barnets hjärna som för att bibehålla hälsan hos vuxna individer. Vetenskapliga studier har visat gynnsam effekt på flera normalfysiologiska funktioner såsom syn och minnesförmåga samt på hjärtats retledningssystem och blodfetter. Det finns även epidemiologiskt stöd för att ett högt omega 3-intag sannolikt skyddar mot uppkomst av vissa tumörsjukdomar. Studier talar dessutom för att omega 3-syror kan dämpa inflammatorisk aktivitet.

    På molekylär nivå medieras ome­ga 3-syrornas effekter sannolikt via flera mekanismer såsom genreglering och förändrad balans mellan prosta­glan­diner och leukotriener samt genom direkta effekter på cellmembranernas struktur och funktion. I vår diet är fet fisk från kalla hav särskilt rik på omega 3-syror.

    Är omega 3-syrorna då alltigenom nyttiga och sjukdomsförebyggande? Om man får tro hälsokosttillverkarna tycks det vara så. Under den nu allt snabbare accelererande influensapandemin kan det emellertid vara av vikt att belysa en potentiell hälsorisk med omega 3-syrorna.

    Jämfört med vanlig influensa karakteriseras den nya influensan (H1N1) bl a av att individer som insjuknar drabbas av mer uttalade skador på luftvägsslemhinnan, och de tycks ha högre risk för aggressivt förlöpande viral pneumoni.
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page