Skip to main content

Home/ Sosiaalinen media opetuksessa/ Group items tagged mahdollisuudet

Rss Feed Group items tagged

Tero Toivanen

Kansanvalta.fi - Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle - 1 views

 •  
  "Katsauksessa esitellään toimintatapoja ja menettelyjä, joita on hyvä noudattaa silloin kun julkinen organisaatio tai yksittäinen virkamies osallistuu sosiaalisen median foorumeilla. Katsauksessa kannustetaan hallinnon organisaatioita ja yksittäisiä virkamiehiä käyttämään harkintansa mukaan sosiaalisen median palveluja. Sosiaaliseen mediaan jalkautumisen on oltava organisaation tietoinen päätös."
 •  
  Tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta. En ehtinyt vielä tutustumaan siihen tarkemmin. Otsikko kertoo varmaan, miksi olen siitä kiinnostunut. PDF-tiedostossa varsinainen asiakirja
Tero Toivanen

Outo loota luokan nurkassa | Kasvi.org - 1 views

 • Opettajien tietotekniset ja etenkin pedagogiset valmiudet vaativat pikaista päivitystä. Smart boardit kouluihin ostava kunta saattaa hyvässä lykyssä kouluttaa opettajansa käynnistämään uudet laitteet, mutta niiden pedagogiset mahdollisuudet jäävät oppimatta.
 • Oppiaineet erotetaan perinteisesti toisistaan, eikä esimerkiksi biologian opettajalle tule mieleen teettää yhdessä englannin ja tietotekniikan opettajien kanssa kotiläksynä nettilähteisiin perustuvaa englanninkielistä Powerpoint-esitystä pöllöjen elämästä.
 • Kansallisesta oppimateriaalipankista on puhuttu paljon, mutta edelleen kaikki tehdään itse alusta asti sen sijaan, että opettajat antaisivat omat aineistonsa muiden käyttöön ja saisivat vastineeksi käyttää ja jatkokehittää jo olemassa olevaa aineistoa.
 • ...3 more annotations...
 • Opetusaineistojen jakaminen edellyttää kuitenkin uusia pelisääntöjä. Opettajat tuskin innostuvat avaamaan arkistojaan, ennen kuin tekijänoikeuksista, kannusteista ja työnjaosta päästään sopuun.
 • Tarve parantaa koululaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia ei ole kadonnut 1980-luvun jälkeen mihinkään, päinvastoin. Enää ei kuitenkaan puhuta ohjelmoinnista, vaan medialukutaidosta ja uudesta sosiaalisesta pääomasta, nettiviestinnässä tarvittavista sosiaalisista taidoista.
 • Opettajien paras mahdollisuus kehittää tietoyhteiskuntataitonsa tarpeen tasalle on ottaa nettimedioiden mahdollisuudet käyttöön omassa työssään. Näin opettajat oppivat kantapään kautta ne samat läksyt, joita heidän oppilaansa kohtaavat netissä päivittäin.
 •  
  Jyrki Kasvi puhuu blogissaan oivaltavasti  uudenlaisten pedagogisten taitojen tarpeellisuudesta opettajielle, jotta tietoyhteiskuntavalmiuksia voitaisiin saada oppilaille.
Tero Toivanen

Netistä tulee eurooppalaisten perusoikeus | Vihreä Lanka - 0 views

 •  
  Myös poliitikot alkavat vihdoin ymmärtää Internetin mahdollisuudet. Hyvä Eurooppa!
1 - 3 of 3
Showing 20 items per page