Skip to main content

Home/ Groups/ Oppiminen.fi raporttipankki
Heidi Eriksson

Opeka vuonna 2013: Trendejä opetusteknologiassa - 6 views

 •  
  Raportti Opekaan vuosina 2012-2013 kertyneistä vastauksista ja tänä aikana ilmenneistä muutoksista.
Jari Sjölund

Kouluun läheltä ja kaukaa - Etäopetus erityistilanteissa. - 0 views

 •  
  Kouluun läheltä ja kaukaa - Etäopetus erityistilanteissa -tutkimus selvittää etäopetuksen käytäntöjä lapsen sairastuessa tai perheen muuttaessa ulkomaille. Huhti-toukokuussa 2013 keräsimme verkkokyselyllä aineistoa näistä etäopetustilanteista oppilaan, huoltajan ja opettajan näkökulmista. 
 •  
  Tarja-Riitta Hurme ja Riikka Laamanen, Etäopetuksen koordinointihanke 2014. Kouluun läheltä ja kaukaa - Etäopetus erityistilanteissa -tutkimus selvittää etäopetuksen käytäntöjä lapsen sairastuessa tai perheen muuttaessa ulkomaille. Huhti-toukokuussa 2013 keräsimme verkkokyselyllä aineistoa näistä etäopetustilanteista oppilaan, huoltajan ja opettajan näkökulmista.
Heidi Eriksson

1:1 Pedagogiikka - mihin suomalaiset lukiot ovat menossa? - 2 views

 •  
  Mika Setälän selvitys hankkeista, joissa jokaiselle opiskelijalle on hankittu henkilökohtainen laite.
Heidi Eriksson

Kosketustaulu innostaa oppimaan - 3 views

 •  
  Kangasalalaiset opettajat kertovat kokemuksistaan vuorovaikutteisen esitystekniikan käytöstä (SMART Boardin ja Hitachin kosketustaulut sekä Epsonin interaktiiviset projektorit).
Jari Sjölund

Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä - Opetushallitus - 1 views

 • Tutkimusraportissa selvitetään lukiolaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä osana opiskelua, opiskelijoiden käsityksiä ylioppilaskokeiden sähköistämisestä sekä kokemuksia etäopetuksesta. Tutkimuksen on toteuttanut Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus yhteistyössä Opetushallituksen ja Etäopetuksen koordinointihankkeen kanssa. Tutkimusaineisto on kerätty huhtikuussa 2013 verkkokyselynä, johon vastasi 5 767 opiskelijaa.Tekijät: Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa, Erno Lehtinen
 • Tutkimusraportissa selvitetään lukiolaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä osana opiskelua, opiskelijoiden käsityksiä ylioppilaskokeiden sähköistämisestä sekä kokemuksia etäopetuksesta. Tutkimuksen on toteuttanut Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus yhteistyössä Opetushallituksen ja Etäopetuksen koordinointihankkeen kanssa. Tutkimusaineisto on kerätty huhtikuussa 2013 verkkokyselynä, johon vastasi 5 767 opiskelijaa.
 • Tekijät: Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa, Erno Lehtinen
 •  
  Tutkimusraportissa selvitetään lukiolaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä osana opiskelua, opiskelijoiden käsityksiä ylioppilaskokeiden sähköistämisestä sekä kokemuksia etäopetuksesta. Tutkimuksen on toteuttanut Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus yhteistyössä Opetushallituksen ja Etäopetuksen koordinointihankkeen kanssa. Tutkimusaineisto on kerätty huhtikuussa 2013 verkkokyselynä, johon vastasi 5 767 opiskelijaa. Tekijät: Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa, Erno Lehtinen
Heidi Eriksson

Esi- ja alkuopetuksen tekninen ympäristö - Epun mediareppu - 2 views

 •  
  Kuvaus Epun mediareppu -hankkeessa luodusta esi- ja alkuopetuksen laiteympäristöstä sekä sen ympärille kehitetyistä pedagogisista malleista.
Heidi Eriksson

Opettajien kokemuksia esitystekniikasta - 3 views

 •  
  Opettajien kokemuksia kosketustaulujen, interaktiivisen dataprojektorin sekä kahden näytön tekniikan käytöstä.
Heidi Eriksson

Mobiilioppiminen tänään - 4 views

 •  
  Tietoa mobiilioppimisen periaatteista sekä esimerkkejä käytännön sovelluksista kouluissa.
Heidi Eriksson

Digitaalisen sisällön jakopalvelut - 3 views

 •  
  Selvitys digitaalisen sisällön jakopalveluista.
Heidi Eriksson

Selvitys e-kirjalukulaitteiden käytettävyystä - 2 views

 •  
  Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettu selvitys lukulaitteiden käytettävyydestä
Jari Sjölund

Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö op... - 9 views

 •  
  Opetushallituksen uusi oppimisympäristöihin liittyvä opas. Tarjolla uusinta tutkimustietoa laitteista ja ohjelmista, etäopetuksesta, peleistä ja virtuaalimaailmoista sekä sosiaalisesta mediasta. Oppimisympäristöjen koordinointihankkeet OTE, EKO, OVI ja SOMY ovat toteuttaneet tutkimukset. Aineisto on kerätty Suomessa vuosien 2011-2012 aikana. Koordinointihankkeista on saatavilla lisätietoa osoitteessa http://www.oppiminen.fi
kimmokoo

Liikkeelle! -hankkeen loppujulkaisu - 2 views

 •  
  Loppujulkaisuun on koottu Liikkeelle! -hankkeeseen liittyviä artikkeleita ja tutkimuksia sekä hankkeeseen osallistuneiden työntekijöiden, opettajien ja oppilaiden kokemuksia.
virtuaalianu

The Open University report - 3 views

 •  
  Innovating padagogy 2012, UK
Heidi Eriksson

Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma - 7 views

 •  
  Tampereen kaupungin lukioiden opetussuunnitelmaa täydentävä liite tuo tiedonhallintataitojen opiskelun osaksi pakollisia oppiaineita kurssikohtaisesti. Suunnitelma on toteutettu Tieto haltuun -hankkeessa.
kimmokoo

SORMEILUA - vinkkejä, ideoita ja tietoa iPadin hyödyntämisestä oppimisessa ja... - 4 views

 •  
  Kirjasessa esitellään iPadia opetuksellisesta näkökulmasta, ja pyritään luomaan perustaa laitteen koulukäytölle. Julkaisussa kerrotaan iPadista yleisesti sekä esitellään monia erinomaisia, varmatoimisia ja helposti lähestyttäviä iPad -appseja, joita voi hyödyntää koulussa oppiainerajat ylittävästi, eheyttävästi ja aihekokonaisuuksia hyödyntäen. Kirjoittajat ovat Timo Kainulainen ja Jukka Kilpiä Saimaan mediakeskuksesta.
kimmokoo

Oppimisaihiot virtuaalisessa ympäristössä - 5 views

 •  
  Selvityksessä pyritään antamaan työkaluja ja selkeyttämään aihioiden soveltuvuutta erilaisiin opetus- ja oppimistilanteisiin. Lisäksi tarkoituksena on kuvata oppimisiaihioiden käytön mahdollisuuksia virtuaalisen oppimisympäristön kautta. Katri Kotamäen selvitys on toteutettu osana Opetushallituksen tukemaa Atrium-hanketta.
kimmokoo

Game Bridge. Kohti ammatillisia avaintaitoja - 0 views

 •  
  Game Bridge -julkaisu valaisee teknologisten ratkaisujen hyötykäytön mahdollisuuksia ja haasteita opetuksen näkökulmasta erityisesti ammatillisen oppilaitoksen ja työelämän rajapinnassa. Kirja tuo esimerkkien avulla esiin, että 3D-oppimisympäristöt ovat hyvin suunniteltuina ja toteutettuina oiva apuväline oppimiseen. Julkaisun ovat toimittaneet Kimmo Oksanen, Birgitta Mannila ja Raija Hämäläinen.
Jari Sjölund

Etäopetuksen lumo: kansainvälinen kirjallisuuskatsaus - 2 views

 •  
  Katsauksessa tarkastellaan etäopetusta kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Etäopetus on ollut pitkään vaihtoehto suoralle kasvoista kasvoihin tapahtuvalle opetukselle. Varhaisemmat järjestelmällisen etäopetuksen sovellukset löytyvät jo 1800-luvun loppupuolelta ja ensimmäinen kirjeopetuksen kansainvälinen organisaatio perustettiin niinkin aikaisin kuin vuonna 1938. Etäopetuksen muodot ovat kuitenkin kehittyneet käytettävissä olevien teknologioiden myötä. Tämän katsauksen kohteena on erityisesti tieto- ja viestintätekniikan ja tietoverkkojen kehityksen seurauksena syntynyt etäopetuksen "uusi aalto".
Heidi Eriksson

Ihmisen biologian selkokielisanasto - 11 views

 •  
  Ihmisen biologian selkokielinen käsitesanasto tukee lukion biologian kurssin BI4 ja perusopetuksen biologian kurssin bi3 opiskelijoita, erityisesti S2-opiskelijoita. Laajan sanaston 382 termiä on kuvattu selkokielellä ja avaintermeistä on ristiviittauksia sanaston sisällä. Sanaston on laatinut Eeva-Maria Rantala Tampereen aikuislukiosta osana Tampereen lukioiden Tieto haltuun -hanketta.
1 - 20 of 42 Next › Last »
Showing 20 items per page