Skip to main content

Home/ Google in Education/ Group items tagged blog

Rss Feed Group items tagged

Ana Banos

Google Docs Blog - 25 views

 •  
  Blown away by the new updates! I have a lot of work to update!
Maha Abed

Google Cloud Platform Blog: Using Bitbucket for Push-to-Deploy - 4 views

 •  
  "ush to Deploy automates your build, test and deploy process triggered by your familiar git commands. It makes delivering code changes to your application easy, safe and fast. Furthermore, managing your release on Google Cloud Platform gives you access to the other exciting devops tools such as Log to Source linking. "
Pavlína Hublová

Comparison of Blogging Services for Teachers - 23 views

 •  
  Srovnání nejrozšířenějších platforem pro třídní/učitelský blog: Blogger, Wordpress, Edublogs, Kidblog.
Pavlína Hublová

Redefining Digital Learning in Mathematics | Secondary Math Blogging - 7 views

 • students will be creating their own mathematics blogs to post artefacts throughout the semester.
  • Pavlína Hublová
    
   Studenti musí během roku udržovat aktivní svůj osobní matematický blog. Pravidla: minimálně jeden příspěvek denně (foto, screenshot, PDF, audio, video, nebo podobný), který prokáže pochopení učebního cíle dne, kategorizovat každý příspěvek podle cílů (pozn. výstupů), a označit každý příspěvek podle individuálního učebního cíle a sebehodnocení získaných znalostí (pozn. kompetencí).  -- Štítkování mi prostě připadá geniální - ukáže okamžitě, jaké cíle a kompetence jsou rozvíjeny.
 • Apple Distinguished Educator, Dean Vendramin has already agreed to get his grade nine math bloggers in Alberta collaborating through the comment section with my Mathletes from here in Windsor, Ontario and we are both excited to get started.
  • Pavlína Hublová
    
   Domluvena spolupráce se studenty z jiné školy - podpora komentářů a zpětné vazby. --- Podpora spolupráce mezi školami touto formou by mohla být inspirativní.
 • The blogging platform will likely be Blogger since I recently created a Google Apps for Education account for my school and having a single login seems logical for Google Drive cloud storage, Gmail, Google Docs and Google Calendar.
  • Pavlína Hublová
    
   A volba prostředí potěší (nejen) GEG ČR :)
 •  
  Pls, excuse czech comments, they are for my PLN.
Dean Mantz

friEdTechnology: Presos - 29 views

 •  
  Google Apps for Education presenation by @friEdTechnology
Randy Rodgers

Google Android apps and phones - 14 views

 •  
  Blog covering Google Android applications, news
Kevin Brooks

Introduction ‎(Goomoodleikiog)‎ - 0 views

 •  
  This is a site about project based learning using the Read-Write Web, through the integration of Google, Moodle, Blogs and Wikis
Jeff Johnson

Cloud Computing and the Internet (Official Google Research Blog) - 0 views

 •  
  In recent years, the term "cloud computing" has emerged to make reference to the idea that from the standpoint of a device, say a laptop, on the Internet, many of the applications appear to be operating somewhere in the network "cloud." Google, Amazon, Microsoft and others, as well as enterprise operators, are constructing these cloud computing centers. Generally, each cloud knows only about itself and is unaware of the existence of other cloud computing facilities.
Michelle Krill

Google Maps Mania - 2 views

 •  
  An unofficial Google Maps blog tracking the websites, mashups and tools being influenced by Google Maps.
Jeff Johnson

Google Operating System - 0 views

 • Google Earth can now be used from a browser, without having to install the full application. Instead of the application, you need to install a plug-in that only works in Firefox and Internet Explorer 6/7 on Windows.
1 - 17 of 17
Showing 20 items per page