Skip to main content

Home/ EDUTICTAC/ Group items tagged open source

Rss Feed Group items tagged

Josep Vila

Free Software Directory | Linux Zone - 0 views

  •  
    Gran quantitat de software lliure. La Fundació de Software Libre (Free Software Foundation) posa al nostre abast un directori amb més de 6800 programes Open Source. Les aplicacions estan organitzades en categories i abasten diferents àmbits: biologia, educació, jocs, editors, vídeo, seguretat,...
1 - 2 of 2
Showing 20 items per page