Skip to main content

Home/ Del og bruk/ Group items tagged Monitor

Rss Feed Group items tagged

Siv Marit Ersdal

JaO`s Blogg: Monitor 2010 - Samtaler om IKT i skolen - 1 views

  • Funn fra undersøkelsen viser at mange elever har en usystematisk tilnærming til og vurdering av nettkilder. Vi ser behov for at både lærere og elever bør jobbe med å få økt bevissthet i forhold til informasjon fra Internett. Elever trenger trening og oppfølging i hvordan de skal gjennomføre informasjonssøk, kildevurdering og digital produksjon. Det er også viktig at elever lærer seg nettvett og personvern gjennom hele grunnskolen.
  •  
    Jan-Arve skriver om funn i årets Monitor. 
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page