Skip to main content

Home/ TIC E IDIOMAS/ Group items tagged valencià

Rss Feed Group items tagged

bearcos

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Conselleria d' Educació - 0 views

 •  
  La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l'organisme de la Generalitat que té la funció d'establir i efectuar les proves per a l'acreditació de coneixements de valencià. La Junta Qualificadora ha fet possible que el valencià s'estenga als àmbits d'ús on havia estat marginat: els mitjans de comunicació, l'administració i, també, l'àmbit laboral i comercial, seguint les directrius de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.
 •  
  Trobe que la pàgina està molt ben feta i proposa informació i exercicis molt útils per a millorar i mantenir la llengua valenciana.
vipuiges

media UPV - 1 views

 •  
  Ací teniu uns videos per aprendre valencià. Són de la Universitat Polècnica i són molt interessants.
vipuiges

media UPV - 0 views

 •  
  Aci teniu el curs de valencià
Vanessa Cortés

Recursos internet per aprendre català - 0 views

 • 1. Comprensió oral Lectures de Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
  • Vanessa Cortés
    
   Excel·lent pàgina per a l'autoaprenentatge de llengües.
 • GENERALITAT VALENCIANA Selecció de lectures de nivell A2 per practicar la comprensió oral i escrita acompanyades de test de resposta Veritable/Fals. Viure a Catalunya. Materials per al primer acolliment lingüístic. GENERALITAT DE CATALUNYA Materials que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida.   FontdelCat. Activitats de comprensió global.   GENERALITAT DE CATALUNYA I UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. Consta de 5 mòduls amb activitats orals, escrites, lectures i activitats de comprensió global basades en situacions pròpies de la universitat, tant en contextos formals com informals. Quaderns virtuals. Diàlegs. JOAQUIM VILAR SAIS. XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA. Recull de cinc diàlegs protagonitzats per alumnes d'Aula d'Acollida que es poden veure i escoltar en vídeo i també llegir. Cada diàleg és un full amb exercicis de comprensió oral i lectora. [torna a l’índex]
 •  
  Excel·lent pàgina per a l'autoprenentatge de llengües.
marien78

Inici | Acadèmia Valenciana de la Llengua - 2 views

shared by marien78 on 18 Feb 16 - Cached
marien78 liked it
 •  
  AVL. Acadèmia Valenciana de la Llengua. Institució de la Generalitat Valenciana que té per funció determinar i elaborar, si és el cas, la normativa lingüística del valencià, així com vetlar pel seu ús normal.
 •  
  OK gracies
1 - 5 of 5
Showing 20 items per page