Skip to main content

Home/ TIC E IDIOMAS/ Contents contributed and discussions participated by Vanessa Cortés

Contents contributed and discussions participated by Vanessa Cortés

Vanessa Cortés

Recursos internet per aprendre català - 0 views

 • 1. Comprensió oral Lectures de Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
  • Vanessa Cortés
    
   Excel·lent pàgina per a l'autoaprenentatge de llengües.
 • GENERALITAT VALENCIANA Selecció de lectures de nivell A2 per practicar la comprensió oral i escrita acompanyades de test de resposta Veritable/Fals. Viure a Catalunya. Materials per al primer acolliment lingüístic. GENERALITAT DE CATALUNYA Materials que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida.   FontdelCat. Activitats de comprensió global.   GENERALITAT DE CATALUNYA I UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. Consta de 5 mòduls amb activitats orals, escrites, lectures i activitats de comprensió global basades en situacions pròpies de la universitat, tant en contextos formals com informals. Quaderns virtuals. Diàlegs. JOAQUIM VILAR SAIS. XTEC. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA. Recull de cinc diàlegs protagonitzats per alumnes d'Aula d'Acollida que es poden veure i escoltar en vídeo i també llegir. Cada diàleg és un full amb exercicis de comprensió oral i lectora. [torna a l’índex]
 •  
  Excel·lent pàgina per a l'autoprenentatge de llengües.
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page