Skip to main content

Home/ Verkko-ohjauksen linkkitietokanta/ Group items tagged yliopisto

Rss Feed Group items tagged

nonparelli

Porin yliopistokeskus - 5 views

 •  
  Aalto-yliopisto: taide ja media Tampereen teknillinen yliopisto: tekniikka ja talous Tampereen yliopisto: sosiaalitieteet Turun yliopisto: kauppatieteet, kulttuuri, merenkulku, lääketiede
nonparelli

Kajaanin yliopistokeskus - 5 views

 •  
  Oulun yliopisto: Yliopistokeskuksen toiminnan koordinointi, sähkö- ja tietotekniikka, biotekniikka, tietojenkäsittelytiede, lääketiede ja aikuiskoulutus. Itä-Suomen yliopisto: Mittaustekniikka ja optiikka; biotekniikka ja elintarviketutkimus. Jyväskylän yliopisto: Liikuntatieteet. Lapin yliopisto: Oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet.
nonparelli

Lahden yliopistokeskus - 5 views

 •  
  Helsingin yliopisto: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Lappeenrannan teknillinen yliopisto: kauppatieteet, tuotantotalous ja ympäristötekniikka
tintta

Oulun yliopisto - 6 views

 •  
  Runsas tarjonta erilaisia tiedekuntia
 •  
  Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat, Kasvatusalat, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet, Luonnontieteet, Lääketieteet, Tekniikka, Terveys- ja hyvinvointialat, Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
Elina Viitasaari-Hulkko

Helsingin yliopisto - 2 views

 •  
  Tiedekunnat: Bio- ja ympäristötieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasia, humanistinen, käyttäytymistieteellinen, lääketieteellinen, maa- ja metsätaloustieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, teologinen, valtiotieteellinen, Svenska social- och kommunalhögskolan.
nonparelli

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - 5 views

 •  
  Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopisto. Informaatioteknologia, Kasvatustieteet, Kauppatieteet, Sosiaalitieteet, Soveltava kemia, Terveystieteet
tintta

Itä-Suomen yliopisto - 3 views

 •  
  filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.
Elina Viitasaari-Hulkko

Jyväskylän yliopisto - 3 views

 •  
  Humanistinen, Informaatioteknologinen, Kauppakorkeakoulu, Kasvatustiede, Liikuntatiede, Matemaattis-Luonnontiede, Yhteiskuntatietede- tiedekunnat
 •  
  Tiedekunnat: Humanistinen tiedekunta, informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, kasvatustieteiden tiedekunta, liikuntatieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
Elina Viitasaari-Hulkko

Tampereen Teknillinen yliopisto - 3 views

 •  
  Tiedekunnat: Luonnontieteet, tekniset tieteet, tieto- ja sähkötekniikka, tuotantotalous ja rakentaminen.
tintta

Turun yliopisto - 3 views

 •  
  Humanistinen tiedekunta, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta, Oikeustieteellinen tiedekunta,Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden tiedekunta
Elina Viitasaari-Hulkko

Lappeenrannan teknillinen yliopisto - 2 views

 •  
  Tiedekunnat: Kauppatieteet, tekniikka.
tintta

Aalto- yliopisto - 1 views

 •  
  "Aalto-yliopistossa suoritettavia alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja ovat kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri, tekniikan kandidaatti sekä diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnot."
Elina Viitasaari-Hulkko

Lapin yliopisto - 4 views

 •  
  Tiedekunnat: Kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden, yhteiskuntatieteiden.
Elina Viitasaari-Hulkko

Vaasan yliopisto - 4 views

 •  
  Tiedekunnat: Hallintotieteet, kauppatieteet, kielet ja viestintä, tekniikka.
Elina Viitasaari-Hulkko

Tampereen yliopisto - 2 views

 •  
  Tiedekunnat/yksiköt: Biolääketieteellisen teknologian yksikkö, informaatiotieteiden yksikkö, johtamiskorkeakoulu, kasvatustieteiden yksikkö, kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, lääketieteen yksikkö, terveystieteiden yksikkö, viestinnän, median ja teatterin yksikkö, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.
nonparelli

Seinäjoen yliopistokeskus - 5 views

 •  
  Kauppatieteet, hallintotieteet, yhteiskuntatieteet, terveystieteet, elintarviketieteet, musiikki, tekniikka, avoin yliopisto.
Elina Viitasaari-Hulkko

Hanken Svenska Handelshögskolan - 3 views

 •  
  Tiedekunnat: Kauppatieteellinen.
tintta

Kilroy- opiskelu ulkomailla - 2 views

 •  
  Tietopaketit erimaista joissa voi opiskella yliopistossa, hinnat, hakeminen, stipendit kansainvälisten ulkomaisten yliopistojen edustaja ja auttaa sopivan maan, kaupungin ja yliopiston valinnassa.
tintta

Sudentum - 2 views

 •  
  Studentumista voi hakea opiskeluun liittyvää tietoa, etsiä itseä kiinnostavan koulutuksen, ottaa yhteyttä oppilaitoksiin, monipuolista tietoa opiskeluun liittyen
Elina Viitasaari-Hulkko

Suomen ammattioppilaitokset - 6 views

 •  
  Lista Suomen ammattioppilaitoksista (sekä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista).
1 - 20 of 29 Next ›
Showing 20 items per page