Skip to main content

Home/ Verkko-ohjauksen linkkitietokanta/ Group items tagged yliopisto

Rss Feed Group items tagged

nonparelli

Taideyliopisto - 6 views

 •  
  Tiedekunnat: Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, teatterikorkeakoulu.
nonparelli

Kajaanin yliopistokeskus - 5 views

 •  
  Oulun yliopisto: Yliopistokeskuksen toiminnan koordinointi, sähkö- ja tietotekniikka, biotekniikka, tietojenkäsittelytiede, lääketiede ja aikuiskoulutus. Itä-Suomen yliopisto: Mittaustekniikka ja optiikka; biotekniikka ja elintarviketutkimus. Jyväskylän yliopisto: Liikuntatieteet. Lapin yliopisto: Oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet.
nonparelli

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - 5 views

 •  
  Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopisto. Informaatioteknologia, Kasvatustieteet, Kauppatieteet, Sosiaalitieteet, Soveltava kemia, Terveystieteet
nonparelli

Lahden yliopistokeskus - 5 views

 •  
  Helsingin yliopisto: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Lappeenrannan teknillinen yliopisto: kauppatieteet, tuotantotalous ja ympäristötekniikka
nonparelli

Porin yliopistokeskus - 5 views

 •  
  Aalto-yliopisto: taide ja media Tampereen teknillinen yliopisto: tekniikka ja talous Tampereen yliopisto: sosiaalitieteet Turun yliopisto: kauppatieteet, kulttuuri, merenkulku, lääketiede
nonparelli

Seinäjoen yliopistokeskus - 5 views

 •  
  Kauppatieteet, hallintotieteet, yhteiskuntatieteet, terveystieteet, elintarviketieteet, musiikki, tekniikka, avoin yliopisto.
mirvap

Korkeakouluista valmistuneet työelämässä - 6 views

 •  
  töissä.fi-palvelussa on tietoa työhön sijoittumisesta ja korkeakouluista valmistuneiden kirjoittamia kuvauksia työstään.
Elina Viitasaari-Hulkko

Aarresaari.net - 3 views

 •  
  Aarresaari on Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen muodostama verkosto, joka tuottaa palveluja työnantajille, omalle yliopistolle, opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Verkosto toimii samalla sillanrakentajana opiskelijoiden ja työnantajien välillä.
Elina Viitasaari-Hulkko

Maanpuolustuskorkeakoulu - 6 views

 •  
  Sotatieteet ovat laaja ja moninainen kokonaisuus, joka sitoo yhteen sodat, kriisit ja niihin liittyvät turvallisuusuhat sekä pyrkimykset niiden ehkäisemiseen. Perustutkinnoissa opiskeltavia pääaineita ovat johtaminen, sotilaspedagogiikka, sotataito ja sotatekniikka. Yliopistomme opetuksen vahvuutena on teorian ja käytännön yhdistyminen. Opetuksemme on tutkimukseen perustuvaa, korkeatasoista ja työelämälähtöistä. Korkeakoulusta valmistuvat upseerit sijoittuvat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin.
Elina Viitasaari-Hulkko

Åbo Akademi - 3 views

 •  
  Tiedekunnat ja laitokset: Humanistinen, kasvatustieteellinen, teologinen, psykologia ja logopedia, kauppakorkeakoulu, sosiaalitieteet, valtiotieteet, oikeustieteet, biotieteet, informaatioteknologia, kemiantekniikka, luonnontieteet.
Elina Viitasaari-Hulkko

Vaasan yliopisto - 4 views

 •  
  Tiedekunnat: Hallintotieteet, kauppatieteet, kielet ja viestintä, tekniikka.
Elina Viitasaari-Hulkko

Tampereen yliopisto - 2 views

 •  
  Tiedekunnat/yksiköt: Biolääketieteellisen teknologian yksikkö, informaatiotieteiden yksikkö, johtamiskorkeakoulu, kasvatustieteiden yksikkö, kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, lääketieteen yksikkö, terveystieteiden yksikkö, viestinnän, median ja teatterin yksikkö, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.
Elina Viitasaari-Hulkko

Tampereen Teknillinen yliopisto - 3 views

 •  
  Tiedekunnat: Luonnontieteet, tekniset tieteet, tieto- ja sähkötekniikka, tuotantotalous ja rakentaminen.
Elina Viitasaari-Hulkko

Hanken Svenska Handelshögskolan - 3 views

 •  
  Tiedekunnat: Kauppatieteellinen.
Elina Viitasaari-Hulkko

Lappeenrannan teknillinen yliopisto - 2 views

 •  
  Tiedekunnat: Kauppatieteet, tekniikka.
Elina Viitasaari-Hulkko

Lapin yliopisto - 4 views

 •  
  Tiedekunnat: Kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden, yhteiskuntatieteiden.
Elina Viitasaari-Hulkko

Helsingin yliopisto - 2 views

 •  
  Tiedekunnat: Bio- ja ympäristötieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasia, humanistinen, käyttäytymistieteellinen, lääketieteellinen, maa- ja metsätaloustieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, teologinen, valtiotieteellinen, Svenska social- och kommunalhögskolan.
tintta

Oulun yliopisto - 6 views

 •  
  Runsas tarjonta erilaisia tiedekuntia
 •  
  Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat, Kasvatusalat, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet, Luonnontieteet, Lääketieteet, Tekniikka, Terveys- ja hyvinvointialat, Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
Elina Viitasaari-Hulkko

Jyväskylän yliopisto - 3 views

 •  
  Humanistinen, Informaatioteknologinen, Kauppakorkeakoulu, Kasvatustiede, Liikuntatiede, Matemaattis-Luonnontiede, Yhteiskuntatietede- tiedekunnat
 •  
  Tiedekunnat: Humanistinen tiedekunta, informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, kasvatustieteiden tiedekunta, liikuntatieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
tintta

Turun yliopisto - 3 views

 •  
  Humanistinen tiedekunta, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta, Oikeustieteellinen tiedekunta,Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden tiedekunta
1 - 20 of 29 Next ›
Showing 20 items per page