Skip to main content

Home/ Verkko-ohjauksen linkkitietokanta/ Group items tagged ammattikorkeakoulu

Rss Feed Group items tagged

nonparelli

Jobstep - 7 views

 •  
  Jobstep.net on ammattikorkeakoulujen maksuton työnvälityspalvelu, johon työnantajat voivat jättää omia ilmoituksiaan, ja opiskelijat omat työnhakutietonsa.
 •  
  Jobstep.net on ammattikorkeakoulujen maksuton työnvälityspalvelu, johon työnantajat voivat jättää omia ilmoituksiaan, ja opiskelijat omat työnhakutietonsa.
mirvap

Korkeakouluista valmistuneet työelämässä - 6 views

 •  
  töissä.fi-palvelussa on tietoa työhön sijoittumisesta ja korkeakouluista valmistuneiden kirjoittamia kuvauksia työstään.
Elina Viitasaari-Hulkko

Yrkeshögskolan Novia - 1 views

 •  
  Tutkintoja mm. sosiaali- ja terveysalalta ja tekniikan alalta.
Elina Viitasaari-Hulkko

Vaasan ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Tekniikan ala, liiketalouden ala, sosiaali- ja terveysala, tietojenkäsittelyn ala.
Sonja Ahtiainen

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu - 2 views

 •  
  Kulttuurialan koulutus, Liiketalouden ja hallinnon alan koulutus, Tekniikan ja liikenteen alan koulutus, Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus, Sosiaali- ja terveysalan koulutus, Ravitsemisalan koulutus
Elina Viitasaari-Hulkko

Turun ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Kulttuuriala, sosiaali,- terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Tampereen ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Kulttuuriala, liiketalous, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali- ja terveysala, tekniikka, tietojenkäsittely.
Elina Viitasaari-Hulkko

Savonia ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, matkailu- ja ravitsemisala.
Sonja Ahtiainen

Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Elina Viitasaari-Hulkko

Satakunnan ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Liiketoiminta, kulttuuri, tekniikka, merenkulku, sosiaali- ja terveysala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Saimaan ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Tekniikka, osiaali- ja terveysala, liiketalous, hotelli- ja ravintola-ala, kuvataide.
Elina Viitasaari-Hulkko

Mikkelin ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Humanistinen ja kasvatusala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.
Sonja Ahtiainen

Laurea Ammattikorkeakoulu - 2 views

 •  
  Fysioterapia, Hoitotyö, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, Kauneudenhoitoala, Liiketalous, Matkailu, Palvelujen tuottaminen ja johtaminen, Rikosseuraamusala, Sosiaaliala, Tietojenkäsittely, Turvallisuusala
Elina Viitasaari-Hulkko

Metropolia ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Hyvinvointi ja toimintakyky, kulttuuri ja luova ala, liiketoimintaosaaminen, rakennus- ja kiinteistöala, teollinen tuotanto, terveys- ja hoitoala, tieto- ja viestintäteknologia.
Elina Viitasaari-Hulkko

Lahden ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Liiketalouden ala, matkailun ala, muotoilu- ja taideinstituutti, musiikki- ja draamainstituutti, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Kulttuuriala, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Sosiaali- ja terveysala, tekniikka, kulttuuriala, liiketalouden ala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Kajaanin ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Luonnontieteet, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikka ja liikenne, yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto.
Elina Viitasaari-Hulkko

Jyväskylän ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  ICT-ala, kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, matkailu- ja ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Hämeen ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Humanistinen- ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liinta-ala, tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.
1 - 20 of 32 Next ›
Showing 20 items per page