Skip to main content

Home/ Verkko-ohjauksen linkkitietokanta/ Group items tagged ammattikorkeakoulu

Rss Feed Group items tagged

Sonja Ahtiainen

Laurea Ammattikorkeakoulu - 2 views

 •  
  Fysioterapia, Hoitotyö, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, Kauneudenhoitoala, Liiketalous, Matkailu, Palvelujen tuottaminen ja johtaminen, Rikosseuraamusala, Sosiaaliala, Tietojenkäsittely, Turvallisuusala
Elina Viitasaari-Hulkko

Metropolia ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Hyvinvointi ja toimintakyky, kulttuuri ja luova ala, liiketoimintaosaaminen, rakennus- ja kiinteistöala, teollinen tuotanto, terveys- ja hoitoala, tieto- ja viestintäteknologia.
Elina Viitasaari-Hulkko

Diakonia-ammattikorkeakoulu - 3 views

 •  
  Hoitotyö, sosiaaliala, tulkkaus ja viittomakielen tulkkaus.
Elina Viitasaari-Hulkko

Hämeen ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Humanistinen- ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liinta-ala, tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Kulttuuriala, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.
Sonja Ahtiainen

Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Elina Viitasaari-Hulkko

Satakunnan ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Liiketoiminta, kulttuuri, tekniikka, merenkulku, sosiaali- ja terveysala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Lahden ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Liiketalouden ala, matkailun ala, muotoilu- ja taideinstituutti, musiikki- ja draamainstituutti, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala.
paulamarjaana

Karelia ammattikorkeakoulu - 2 views

 •  
  Kulttuuriala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-. terveys-, ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteden, liiketalouden ja hallinnon ala
Elina Viitasaari-Hulkko

Tampereen ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Kulttuuriala, liiketalous, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali- ja terveysala, tekniikka, tietojenkäsittely.
Elina Viitasaari-Hulkko

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Sosiaali- ja terveysala, tekniikka, kulttuuriala, liiketalouden ala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Liiketalous, tietotekniikka, journalismi, liikunta, hotelli- ja ravintola-ala, matkailuala, johdon assistenttityö, finanssi- ja talousasiantuntija, myyntityö.
Elina Viitasaari-Hulkko

Savonia ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, matkailu- ja ravitsemisala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Centria ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, kulttuuri ja humanistinen sekä kasvatusala.
Elina Viitasaari-Hulkko

Rovaniemen ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Rovaniemen ammattikorkeakoulun nettisivut.
Elina Viitasaari-Hulkko

Kajaanin ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  Luonnontieteet, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikka ja liikenne, yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto.
paulamarjaana

Humanistinen ammattikorkeakoulu - 2 views

 •  
  Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (yhteisöpedagogi AMK), Kulttuurituotannon koulutusohjelma (kulttuurituottaja AMK) ja viittomakielentulkin koulutusohjelma (viittomakielentulkki AMK)
Elina Viitasaari-Hulkko

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola - 1 views

 •  
  Ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu.
Sonja Ahtiainen

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu - 2 views

 •  
  Kulttuurialan koulutus, Liiketalouden ja hallinnon alan koulutus, Tekniikan ja liikenteen alan koulutus, Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus, Sosiaali- ja terveysalan koulutus, Ravitsemisalan koulutus
Elina Viitasaari-Hulkko

Jyväskylän ammattikorkeakoulu - 1 views

 •  
  ICT-ala, kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, matkailu- ja ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala.
1 - 20 of 32 Next ›
Showing 20 items per page