Skip to main content

Home/ Groups/ Specialpedagogik - Nationell bokmärkessamling
Ulrika Jonson

Svenskt teckenspråkslexikon för iPhone, iPod touch och iPad i iTunes App Store - 1 views

 •  
  Gratis den 18 april 2013.
Ulrika Jonson

Logopeden i skolan: Instruktionsfilm: Gratis talsyntes till webbläsaren - 0 views

 •  
  I webbläsaren Google Chrome finns det möjlighet att installera olika tillägg som hittas i Chrome Web Store. Det finns t ex tillägg med talsyntes så att du kan få alla dina webbsidor upplästa med Googles svenska talsyntes. Ett sådant tillägg är iSpeech. Det finns även flera andra, så det är bara att prova sig fram.
Ulrika Jonson

Ett hårt och kostsamt förslag - Debatt - UNT.se - 0 views

 •  
  Kravet på skriftliga åtgärdsprogram för barn med svårihgeter ska enligt ett förslag tas bort. Detta slår mot de allra svagaste, och kostar samhället enorma summor på sikt, skriver företrädare för tolv organisationer.
  Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas i skolan. Elever som riskerar att inte klara målen eller har andra svårigheter i sin skolsituation har rätt att få särskilt stöd. Det är en grundbult i vår svenska skola.
Ulrika Jonson

Widgit Go SE för iPad i iTunes App Store - 0 views

 • I Widgit Go kan man skapa upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans.
  I Widgit Go har man också möjlighet att skriva enkla dokument med symboler och text från symboltavlor. 10 exempel på upplägg ingår.
  HELA symbolbasen Widgitsymboler med 12000 symboler på svenska ingår.
  Upplägg kan både skapas och användas utan tillgång till Internet.
Ulrika Jonson

Videoföreläsningar - SPSM - 0 views

 • Videoföreläsningar

  Årets SETT-konferens 17-18 april lockade rekordmånga besökare, sammanlagt samlades drygt 8 200 besökare på Kistamässan utanför Stockholm. Våra föreläsare Stefan Bonn, rådgivare, mellersta regionen och Tord Söderqvist, rådgivare, östra regionen drog rekordpublik. Föreläsningarna samt kortare intervjuer med de båda hittar du nedan:

 •  
  Videoföreläsningar
  Årets SETT-konferens 17-18 april lockade rekordmånga besökare, sammanlagt samlades drygt 8 200 besökare på Kistamässan utanför Stockholm. Våra föreläsare Stefan Bonn, rådgivare, mellersta regionen och Tord Söderqvist, rådgivare, östra regionen drog rekordpublik. Föreläsningarna samt kortare intervjuer med de båda hittar du nedan:
Ulrika Jonson

Tidiga insatser och empowerment on Vimeo - 0 views

 •  
  Skoldatateket i Södertälje beskriver & berättar
anonymous

Hemmasittarna ofta utbrända | Lärarnas Nyheter - 0 views

 •  
  Elever med Aspergers syndrom kan bli utbrända av stress i skolan. De kan behöva sjukskrivas och inte prata om skolan alls tills de själva för skolan på tal. 
Ulrika Jonson

Typ-O Lite for iPhone, iPod touch, and iPad on the iTunes App Store - 0 views

 •  
  Ordprediktionsstöd bla på engelska.
Ulrika Jonson

Bliss Online - 0 views

shared by Ulrika Jonson on 12 Jan 13 - No Cached
Ulrika Jonson

Dys - help people with dyslexia for iPhone, iPod touch, and iPad on the iTunes App Store - 2 views

 • Extra-large letter spacing helps dyslexic children read more efficiently.

  The scientific goal of Dys (for dyslexia) is to improve our understanding of the most important reading impairment -dyslexia – and propose tools to help dyslexic
 • Researchers recently showed that a simple manipulation of letter spacing substantially improved text reading performance on the fly, without any training, in a large unselected sample of dyslexic children. Extra-large letter spacing helps reading because dyslexics are abnormally affected by crowding, a perceptual phenomenon with detrimental effects on letter recognition that is modulated by the spacing between letters. Extra-large letter spacing may help to break the vicious circle by rendering the reading material more easily accessible.
 •  
  Universitet i Marseille forskar på hur mellanrummet mellan ord och bokstäver påverkar dyslexikers läsning
Ulrika Jonson

How technology is creating a reading revolution | ExtremeTech - 0 views

 • Reading has truly seen a big change in the last few years. With high-definition video, hyper-real video games, and high-quality audio so readily available, it is a little counter-intuitive that boring old books, and the technology behind them, are still going from strength to strength. Really, there has never been a better moment in history if you like reading books.
 •  
  Reading has truly seen a big change in the last few years. With high-definition video, hyper-real video games, and high-quality audio so readily available, it is a little counter-intuitive that boring old books, and the technology behind them, are still going from strength to strength. Really, there has never been a better moment in history if you like reading books.
1 - 20 of 279 Next › Last »
Showing 20 items per page