Skip to main content

Home/ Diigo In Education/ Contents contributed and discussions participated by Vivian Worley

Contents contributed and discussions participated by Vivian Worley

Vivian Worley

7 Online Creative Writing Apps to Make Writing Enjoyable for Students - 106 views

  •  
    Writer's block-sometimes it feels like less of a block and more of an insurmountable wall. Inspiration can seem to be a million miles away, with no hope of being reached. Thanks to the scores of online creative writing apps we can access today, it doesn't have to be that way anymore.
Vivian Worley

Digitale ferdigheter - 4 views

  •  
    Utvikling av digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Videre innebærer det å benytte digitale verktøy, medier og ressurser til å tilegne seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I dette ligger det også en økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy, medier og ressurser ut fra bruksområdet.
1 - 2 of 2
Showing 20 items per page