Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items matching "COP21" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Lluïsa Llagostera

Climate Change Action Plan 2016-2020 .World Bank.2016 - 0 views

 •  
  Informe sobre els reptes i les oportunitats de desenvolupament que ofereix el canvi climàtic d'aquí a l'any 2020. El Pla d'acció s'estructura en 5 eixos estratègics: la implementació, la convergència, la maximització de l'impacte, la resiliència i la transformació. El Banc Mundial té la intenció de respondre a aquests reptes i oportunitats amb funcions com ampliar l'acció climàtica, integrar el canvi climàtic en totes les seves operacions i donar suport i treballar més estretament amb els països. L'objectiu d'aquest pla és bàsicament ajudar els països a complir les promeses fetes a la COP21 que es va dur a terme a París i gestionar els impactes climàtics creixents
Lluïsa Llagostera

GECO 2015:Global Energy and Climate Outlook:Road to Paris. European Commission - 0 views

 •  
  L'estudi que enllacem té com a objectiu proporcionar els resultats analítics sobre el clima i les conseqüències econòmiques d'un potencial acord internacional en la pròxima Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP21) que se celebrarà a París el desembre de 2015. El document proposa un escenari per a la dècada 2020-2030. Els autors conclouen que els esforços mundials per aconseguir baixes emissions en les economies en vies de desenvolupament i la integració de l'acció per al clima en la política econòmica poden assolir simultàniament els objectius climàtics, la millora de la seguretat energètica i l'eficiència i el creixement econòmic robust
Lluïsa Llagostera

A new role for forests and the forest sector in the EU post-2020 climate targets.2015 - 0 views

 •  
  Amb motiu de la COP21, l'Institut Forestal Europeu ha fet balanç, en un article publicat al desembre de 2015, de la contribució del sector forestal europeu a la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Sobre la base d'una anàlisi sistemàtica, l'estudi explora les diferents vies disponibles avui en la Unió Europea per integrar aquest sector en la comptabilitat de carboni i posa èmfasi en el bé que fan els boscos al medi ambient emmagatzemant a través de la fotosíntesi el CO2 atmosfèric i retenir-lo sota formes més o menys estables (biomassa i matèria orgànica del sòl
Carles Folch

Why climate talks need to focus on agriculture - SciDev.Net - 0 views

 •  
  "Why climate talks need to focus on agriculture"
1 - 4 of 4
Showing 20 items per page