Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items matching "penge" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
9More

Banken tager røven på dig - Politiken.dk - 3 views

 • »Nu sætter jeg 100.000 kroner ind på din kassekredit«. Pointen er, at banken udlåner nogle penge, som de ikke har.
 • Det er en særdeles lukrativ forretning at stå for produktionen af penge.
  • rune66
    
   Igen misforståelse - Bankerne producerer altså ikke penge i naiv forstand. "Produktionen" af penge foregår ved, at penge der er lånt kommer tilbage til bankerne i form af indlån, der så kan lånes ud igen. Jeg synes det gør pokker til forskel at fremstille det ukorrekt på denne måde, og det er måde at gøre bankerne til syndebukke.
  • sylvester roepstorff
    
   At producere penge vil her såvidt jeg har forstået sige at banken kan udlåne penge fordi den selv har en garanti for at dække at en kunde evt. går konkurs. Banken omsætter så at sige potentiel kapital (garanti) til kinetisk kapital (udlån). Men den har ikke disse penge - dvs. kun i form af garanti. Så det er igen et spørgsmål om hvad penge er. Er det potentiel eller kinetisk kapital (der sikkert har et mere fagligt udtryk), er det garantier eller likviditet. (Jeg er usikker her).
 • Den finans- og gældskrise, der i løbet af de seneste 3-4 år har bredt sig til stadig flere områder af samfundet, er ikke en kortvarig forstyrrelse, det er selve kulminationen på en finansiel udbytning, der har fundet sted i de seneste tre til fire årtier.
  • rune66
    
   Jeg mener han fordrejer fakta for at sadle sin egen hest. Hvorfor er det en udbytning at tage renter for at låne penge ud? Til syvende og sidst er der altså ikke nogen, der bliver tvunget til at optage lån.
  • sylvester roepstorff
    
   Han bruger ellers et udmærket eksempel på at man faktisk være tvunget til at optage lån for at skaffe sig en bolig, som det ikke er muligt på nogen anden måde. - Og uanset om man overforbrugt eller ej, så er der ubalancer imellem kreditorer og debitorer. Næsten på samme måde som vi tidligere har været opmærksom på der var imellem 1. og 3. verdenslandene.
 •  
  Myterne breder sig hurtigt! Såvidt jeg forstod vores Jakob i salonen, så er det ikke korrekt, at sige, at banken ikke har pengene. Jo den HAR faktisk pengene i form af indlån. Kunne godt lige tænke mig, at få Jakob til at mane artiklens misforståelse i jorden.
 •  
  Forstår ikke, hvad du mener med "banken kan udlåne penge fordi den selv har en garanti for at dække at en kunde evt. går konkurs". Som jeg har forstået det kan en bank kun låne penge ud, som findes i banken enten i form af indlån eller ansvarlig kapital. Den kan ikke skabe penge ud af den blå luft, som det antydes i artiklen. Hvis de kunne det ville der jo heller ikke være nogen form for bremse på systemet, og det er der jo. Kunne være interessant lige, at få Jakob til at sige et par ord om det.
5More

Pengene? De kommer som sendt fra himlen | Information - 0 views

 • I rapporten Where does money come from? fra den britiske tænketank New Economics Foundation kritiseres den foretrukne fortælling fra bankerne om indlånet som begivenheden, der muliggør udlånene og pengeskabelsen. Det er typisk omvendt, påpeger tænketanken og andre med den. Som den tidligere bankøkonom, viceafdelingschef i Den Internationale Valutafond Michael Kumhof: »Det, der i virkeligheden sker, er præcis det modsatte. Og jeg har selv gjort det, jeg er bankmand, jeg ved, hvordan det fungerer, og du kan læse det på mange centralbankers hjemmesider – når bankerne siger til sig selv: ’Økonomien ser godt ud, vi er optimistiske, nu yder vi lån’, så behøver de ikke vente på, at nogen indsætter penge. For når de opretter et lån, skaber de et indestående. Bare sådan. Banker skaber penge ud af den blå luft.« Altså: Ydelse af et lån betyder alene, at der åbnes to kolonner i bankens computer: Én som siger, at kunden nu har X kr., og én som siger, at banken nu har en fordring hos denne kunde på X kr. Kundens nye virtuelle penge kan samtidig være grundlaget for et nyt udlån, noteret på næste kundes konto. Den første kunde har ret til at hæve alle sine penge, samtidig med at disse står opført på den anden kundes konto. Bankpenge kan – som udtrykt af den store amerikanske økonom John Kenneth Galbraith – være to steder på én gang. Mindst.
  • rune66
    
   Der er så den igen, som Dylander har afvist. Hmm.
 •  
  "Mønter og sedler udgør i dag under fem procent af den danske pengemængde. Næsten alle vore penge er virtuelle tegn på en computerskærm. Og det er private banker - ikke Nationalbanken - der står for den store produktion af penge ud af den blå luft"
 •  
  Ja der er den jo igen.
 •  
  "Mønter og sedler udgør i dag under fem procent af den danske pengemængde. Næsten alle vore penge er virtuelle tegn på en computerskærm. Og det er private banker - ikke Nationalbanken - der står for den store produktion af penge ud af den blå luft"
4More

International Banking Ponzi Scheme | Wall Street Survivor University - 1 views

 • This perpetual game of borrow-lend-borrow and fractional reserve banking is dependent on the paradigm of infinite economic growth.
 •  
  Let og overskuelig forklaring af Fractional Reserve Banking. 
 •  
  Mekanikken står stadigvæk ikke lysende klart for mig. Kan man nå en situation, hvor alle penge så at sige er lånt ud i det maksimale antal led? Og hvis man kan det, hvor er de lånte penge henne? Kan de ikke altid indgå i nye lån? Ihh - rekursivitet er svært at forstå.
 •  
  Derudover kunne jeg godt li' at vide, om det så faktisk er pga. olien, at bankerne kan blive ved med at trykke nye penge uden at det får alt for voldsom konsekvens i forhold til inflationen.
2More

K: Danskerne har grund til at være bekymrede - Nationalt - 0 views

 • K: Danskerne har grund til at være bekymrede
 •  
  Eksempel på den konstante indoktrinering, der foregår via medier. Hvorfor skal danskerne være bekymrede ifølge K? Det skal de, fordi SF "truer" med at hæve boligskatterne (hvad de ikke gør, men lad det nu ligge), og det skal man være bekymret for på den måde, at den store stygge potentielle S-SF-regering vil komme og TAGE PENGE fra danskerne, faktisk stjæle. På den måde bliver danskerne italesat som passive ofre for en tyvagtig stat (såfremt den er ledet af S-SF). Når det derimod er VK, som "tager" borgernes PENGE ved at fjerne efterløn, m.m. så er det rettidig omhu og noget med, at vi alle sammen i fællesskab skal imødegå finanskrisens uheldige virkninger på danskernes økonomi. Det er så banalt og dog så virkningsfuldt, og jeg tør æde min gamle computer på, at Berlingske ikke så hyppigt kolporterer tilsvarende udtalelser fra S-SF, men det er selvfølgelig klart.
6More

Where Do Banks Get Their Money? Fractional Reserve Banking | Discuss Economics Blog - 0 views

 • No one seems to have pointed out that the original example given is actually wrong. (I've stumbled on this looking for something else, but had to comment.) The second balance sheet should still show $1000 as both the total assets and liabilities. The "deposit creation multiplier" idea referred to is the theoretical maximum aggregate balance sheet of the banking sector, if there is more than one bank and they all lend to each other and only each other. Its double counting, but that's allowed in the calculation of M4 money supply, but isn't allowed on any particular bank balance sheet (which is why the example is so wrong).
  • rune66
    
   Jeg forstår ikke helt, hvad han siger, man han lyder som om han har check på det, og han siger, at eksemplet er forkert.
 • promisory notes
 • promisory notes
  • rune66
    
   Og hvad i alverden er så det?
 •  
  Det her med, at penge bliver skabt ud af den blå luft, er tilsyneladende noget nogle sætter lig med fractional reserve banking. Problemet er når mellemregningerne bliver sprunget, for faktuelt er det ikke præcist, og banken SKAL altså have pengene på bogen.
11More

Velkommen til kasinoismen | information.dk - 0 views

 • Kampen om at definere den økonomiske sandhed er for længst vundet af udbudsøkonomerne. De lader sig ikke påvirke af spørgsmålstegn ved forestillingerne om, at omdrejningspunktet for økonomisk vækst i et land altid er et højt udbud af billige produktionsressourcer.
  • rune66
    
   Det synes rigtigt et stykke henad vejen. Blandt politikere synes det meste efterhånden at handle om bogholderi.
 • Det er i de seneste år blevet suppleret med en afpersonificeret økonomidiskurs, hvor der tales om: »markedets forventninger«, »nødvendig risikovillig kapital«, »et sundt investeringsklima« osv. Universitetsøkonomer og erhvervsledere har erobret sproget. Økonomiens sprog er objektiveret, så al regulering af marked, kapital og investeringer er et angreb på sandheden om økonomisk styring.
  • rune66
    
   Nok den mest interessante betragtning i denne artikel. Det er jo Lakoff pointe.
 • Men i sen-kapitalismen bruges penge ikke primært til handel med varer og tjenesteydelser men til handel med handel.
  • rune66
    
   Dokumentation tak.
 • ...3 more annotations...
 • Men senkapitalismen har sin pris. Markeder, kapitalbevægelser og investeringer er nu så komplekse, at producerende virksomheder og stater hverken kan gennemskue eller overvåge dem.
  • rune66
    
   Det er efterhånden også min konklusion. Og dog. Hvor meget simpelhed kan man forlange?
 • Retorisk er artiklen flot! Hatten af for det. Men indholdsmæssigt er den ret tom, fordi hele præmissen for artiklens konklusion er forkert. Der er nemlig sammenhæng mellem penge (fordringer) og reelle værdier i samfundet. Hvis der ikke var det, ville hele det finansielle system bryde sammen og alle ville gå over til naturaløkonomi.
 • Jeg synes det er bemærkelsesværdigt så mange her klapper i hænderne, selv når det værste vrøvl præsenteres for dem, bare fordi det flugter med deres egen mening.
 •  
  Indeholder et væld af udokumenterede påstande, men er alene af den grund interessant. Meget virker tilforladeligt, men er det sandt?
2More

Kongeriget Danmark var truet på livet - Økonomi | www.business.dk - 0 views

 •  
  "»Vi skriver, at Danske Bank havde et låneprogram på 20 mia. dollar i USA i tredje kvartal 2008. Det svarer til ca. 110 mia. kr. Det er mange penge, uanset hvordan man vender og drejer det, når valutareserven er nede på omkring 100 mia. kr. Så det er selvfølgelig det, som er substansen.« Jesper Rangvid bekræfter også, at det kunne være gået helt galt for den danske stat, hvis man pludselig stod og skulle betale et så stort milliardbeløb i dollar. Ansvaret der risikerer at fortone sig »Nationalbanken kan trykke kroner, men ikke dollar. Hvis man dengang havde haft behov for en masse dollar, fordi en bank ikke kunne betale et lån tilbage, kan det ikke udelukkes, at det ville have været en yderst kritisk situation for den danske stat. Staten havde påtaget sig en stor risiko, men vi ved ikke, hvad der ville være sket i den konkrete situation. Og det skete jo heldigvis ikke.«"
 •  
  Danmar VAR tæt på statsbankerot. De detaljer kendte jeg i hvert fald ikke.
1More

Stor dansk fond sætter flere penge i klima og miljø - Politiken.dk - 0 views

 •  
  "Målet er at hjælpe samfundet med at finde ud af, hvilken vej vi skal gå for at løse de problemer, vi står overfor. Jeg kan godt være bekymret for, hvor vi er på vej hen. Der er håbet, at vi kan give vores lille bidrag - lille i relativ forstand - til at komme tættere på en løsning, sådan at alle verdensborgere kan leve nogenlunde fornuftigt og ikke skal sulte eller rammes af oversvømmelser, og hvad der ellers kan ske«, siger Jens Kann-Rasmussen."
3More

The biggest weakness of Basel III | Felix Salmon - 0 views

 • A few things. First I’m pretty sure nothing should be 0% risk weighted. Second, yes, risk weightings are going to continue to be a big part of the real problem. Third Basel III fails to address the issue of the hegemony of the ratings agency cartel. On another note, I remain fairly convinced that there isn’t any way to completely remove the chance that banks blow up. Banks are completely unlike any other corporate structure – they are inherently levered and can therefore be wiped out by a nasty run on the bank, even if perfectly solvent. So what’s the answer? The minute we admit that TBTF exists, we have to charge for the privilege of being TBTF rather than try to regulate it out. Insurance premiums payable to a pre-funded disaster recovery fund, that are heavily geared to (true) leverage and spiral exponentially above 30x leverage sounds like a good start. Throw in additional premia based on the % of revenues from trading, the type of funding that props up the balance sheet and the liquidity of underlying assets, and Bob’s your uncle, we might have the beginnings of something that works.
  • rune66
    
   En pragmatisk model, som man kan undre sig over ikke bliver overvejet seriøst (TBTF = too big to fail).
 •  
  Interessant diskussion af Basel III med folk, der virker som om de ved, hvad de taler om.
3More

Er det iorden at bankerne styrer pengemængden i samfundet? - Side 2 - 1 views

 •  
  En rigtig udmærket forklaring på pengemængde-begrebet. Og så interessant at se konspirationsbrugeren (Eminus), der på én eller anden måde bare ikke virker overbevisende.
 •  
  Uanset om cowboy har ret eller ej, er hans måde at tale på helt uacceptabel for mig. Selv hvis han har ret i det faktuelle, har han jo misforstået så mange andre ting, at de diskvalificerer hans indlæg, - for mig i det mindste.
 •  
  Altså jo - Det er jeg enig i, men det er første gang jeg har set emnet behandlet så udførligt. Ved nærmere gennemlæsning af tråden mener jeg også, at han ikke fanger Eminus spørgsmål, for i praksis vil pengemængden gå op og ned afhængig af bankernes aktuelle udlån. Det er så ikke det samme som, at sige, at bankerne styrer pengemængden, det er snarere markedets lånelyst der styrer, men det er formentlig disse fluktuationer, som Eminus refererer til, og hvor han mener, at det er bankerne, der bestemmer. Jeg vil sige til Cowboys stil, at myten om bankernes kontrol er virkelig sejlivet, når selv en CBS-mand får lov til at gå i byen med forkerte påstande. Jeg har også set flere Occupy Wall st.-folk referere til den påståede kontrol. Vi kommer jo ikke nogen vegne, hvis "vores" argumenter hviler på et forkert grundlag, så kommer det hele bare til at virke lidt dumt og jammerligt.
4More

Spekulationsfonde udløser græsk drama | information.dk - 0 views

 • Af frygt for at miste alle deres penge, hvilket kunne have udløst en alvorlig bankkrise og kreditklemme, solgte pengeinstitutterne deres obligationer til spotpris på det sekundære marked.
 • Credit Default Swaps (CDS) får skylden for mange ting, og i forhold til Grækenland fremhæves CDS kontrakterne ofte som argument for at Grækenland ikke “må” gå konkurs (teknisk set). Implicit i dette argument må ligge en formodning om at det vil få uoverskuelige konsekvenser hvis CDS kontrakterne kommer til udbetaling.
  • rune66
    
   Endelig en person, som ved lidt om CDS'er og nedlægger endnu en myte.
 •  
  Apropos vores snak om, hvad banker må og ikke må. De må altså tilsyneladende godt eje/køb obligationer og videresælge dem.
2More

Kunne 'muslimsk finans' have afværget finanskrisen? | information.dk - 0 views

 • Muslimsk bankdrift adskiller sig fra almindelig bankdrift, fordi udlån af penge med renter er forbudt.
 • I stedet indgår banken og kunden aftaler, hvor banken køber noget, som kunden efterfølgende køber tilbage i små bidder til en på forhånd aftalt pris.
3More

Ført bag lyset - Kommentarer | www.b.dk - 1 views

 • Således har økonomen Murray N. Rothbard kaldt fractional reserve banking for »fraudulent reserve banking«. I sin bog The Case Against The Fed kan man blandt andet læse om Rothbards udførlige argumentation imod fractional reserve banking, som han kort sagt beskriver som »lovlig forfalskning«.
 •  
  FRB i eksemplet Icesave. - Og om den østrigske skole der kritiserer FRB. 
 •  
  Godt fundet, og helt oplagt et system-problem og ikke det Islandske folks problem. Jeg begynder at kunne se, hvorfor denne sag også er interessant. Dertil foresvæver det mig, at der ud over problemet med bank runs også må ligge en væsentlig risikoforøgelse (for at tingene går galt), når de samme penge indgår i flere lån. Man skulle mene, at det øgede risikoen for nedsmeltning. Men jeg er ikke helt sikker.
3More

Full Reserve Banking: What is it? - 1 views

 • This is clearly a very safe form of banking, but as described so far, the bank would simply be acting like a safe deposit box. It would not be able to make any loans.
 • Expressed like this, a mechanism for banks to make loans becomes available. The mechanism is via the use of time deposits.
 •  
  Alternativet til fractional-reserve banking (og om hvorfor det stadigvæk er muligt for bankerne at låne penge ud på trods af kravet om 100% afdækning af indskud).
2More

There is No Steady State Economy (except at a very basic level) | Our Finite World - 1 views

 • When I read articles that talk longingly about going to a “Steady State Economy,” I am perplexed. If governments were to take away fossil fuels, or even reduce their use significantly, it would likely cause a crash of the financial system, and this would likely lead to a crash of other systems, particularly international trade. It would seem to be virtually impossible to keep this crash from affecting food production systems, international food export systems, and even such basic systems as electricity (because workers need to be paid, and fuel needs to be purchased). It seems to me that without a lot of intervention and planning, we would soon fall back to a very low level, very quickly, perhaps much lower than the 1750 level.
 •  
  Meget simpel gennemgang af, hvor en nulvækstøkonomi uden brug af olie, ikke kan lade sig gøre. I virkeligheden har det nok mest med olie at gøre.
1 - 20 of 24 Next ›
Showing 20 items per page