Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items matching "globalisering" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
sylvester roepstorff

De nye anarkister - Aktivist.nu - 0 views

 • Betegnelsen anti-globaliseringsbevægelse er en opfindelse, som stammer fra de amerikanske medier, og aktivisterne har aldrig brudt sig om den. Hvis dette er en bevægelse imod noget, er det imod neoliberalismen,
 • Men i USA er sproget altid et problem.
 • The no-border Network, som har parolen: intet menneske er illegalt, har organiseret uge-lange teltlejre (laboratorier for kreativ modstand) på den polsk-tyske og de ukrainske grænser, på Sicilien og i Tarifa i Spanien. Aktivister har klædt sig ud som grænsevagter, bygget båd-broer over floden Oder og blokeret Frankfurt Lufthavn med et fuldtalligt klassisk orkester i protest mod deportationen af immigranter (der er eksempler på deporterede som er døde af kvælning på Lufthansa og KLM fly). Denne sommers lejr er planlagt til at finde sted i Strasbourg, hjemby for det europæiske Schengen-system, som er en eftersøgnings- og kontroldatabase med titusindvis af terminaler over hele Europa, som overvåger og registrerer immigranter, aktivister, og hvem de ellers måtte ønske. Flere og flere aktivister har forsøgt at gøre opmærksom på den kendsgerning, at den neoliberale vision af "globalisering" i høj grad er begrænset til bevægelighed af kapital og varer, og at den faktisk øger barriererne for den frie bevægelighed for mennesker, information og ideer; størrelsen af det amerikanske grænseværn er næsten tredoblet siden underskrivelsen af NAFTA. Det kan dårligt overraske: hvis det ikke var muligt effektivt at fastholde størstedelen af verdens befolkning i fattigdoms-enklaver, var der i udgangspunktet ikke noget incitament for firmaer som Nike eller Gap til at flytte produktionen dertil. Med fri bevægelighed for mennesker ville hele det neoliberale projekt kollapse. Når folk taler om udhulningen af den nationale suverænitet, er det vigtigt at huske på at nationalstaternes mest betydningsfulde bedrift i forrige århundrede har været etableringen af et ensartet net af svært bevogtede barrierer over hele verden. Det er præcis dette internationale kontrolsystem, som vi kæmper imod i den ægte globaliserings navn.
 • ...7 more annotations...
 • Jeg vil sige, at det, der egentlig skræmmer magthaverne, ikke er bevægelsens vold, men snarere det relative fravær af vold; regeringer ved simpelthen ikke, hvordan de skal håndtere en åbenlys revolutionær bevægelse, der nægter at falde ind i det velkendte mønster for væbnet modstand. Bestræbelserne for at ødelægge et eksisterende paradigme er som regel ret selvbevidst. Hvor det engang forekom, at de eneste alternativer til almindelige demonstrationer enten var Gandhisk ikke-voldelig civil ulydighed eller direkte oprør, har grupper som Direct Action Network, Reclaim the Streets, Black Blocs og Tute Bianche hver på deres måde forsøgt at åbne et helt nyt territorium derimellem. De forsøger at opfinde, hvad mange kalder et nyt sprog af civil ulydighed, idet de forener elementer af gadeteater, festival og hvad man kan kalde ikke-voldelig krigsførsel. Ikke-voldelig skal forstås i den betydning som f.eks. Black Bloc anarkisterne bruger ordet, hvor man undgår enhver fysisk skade på mennesker.
 • Et andet angrebspunkt er, at bevægelsen er plaget af en udbredt modstand mod enhver form for struktur eller organisation. Det er nedslående at jeg, to år efter Seattle, er nødt til at skrive dette, men nogen må jo gøre det: i Nordamerika er dette i særdeleshed en bevægelse, hvis mål er at genopfinde demokratiet. Den er ikke imod organisering. Den ønsker derimod at skabe nye former for organisering. Den mangler ikke en ideologi. Disse nye former for organisering er dens ideologi.
 • Wombles
 • Uanset hvilken oprindelse man vælger at tillægge disse nye taktikker, så er de i fuldstændig overensstemmelse med bevægelsens generelle anarkistiske inspiration, hvor det handler mindre om at opnå statsmagt end om at udstille, delegitimere og afdække magtens mekanismer, samtidig med at man forsøger at vinde større og større autonomt rum. Det problematiske ved dette er imidlertid, at det kun er muligt i en generel atmosfære af fred.
 • Ved de amerikanske partikonventer forsøgte Milliardærer for Bush (eller Gore), iklædt dyre smokings og aftenrober, at presse bundter af falske pengesedler i lommerne på de tilstedeværende politibetjente, som tak for deres repression af de anderledes tænkende. Ingen kom tilnærmelsesvist til skade - måske får politiet aversionsterapi mod at slå folk i smoking? Den revolutionære anarkistiske klovneblok, med deres høje cykler, regnbueparykker og pibende køller, overraskede politiet ved at angribe hinanden (eller milliardærerne). I Quebec byggede man en gigantisk kopi af en middelalderlig katapult (med hjælp fra Selskabet for Kreativ Anakronisme), hvormed man skød bløde genstande mod FTAA mødet.
 • Er det ikke en selvfølge, at der må være en sammenhæng mellem den konkrete oplevelse af, at man først forestiller sig noget for derefter selv at skabe det, individuelt eller kollektivt, og evnen til at forestille sig sociale alternativer - særligt muligheden for et samfund baseret på mindre fremmedgørende former for kreativitet?
 • Man kunne måske endda sige, at revolutionære koalitioner altid bestræber sig på at bygge på en eller anden form for alliance mellem et samfunds mindst fremmedgjorte og dets mest undertrykte; egentlige revolutioner er altid blevet til, når disse to kategorier i vid udstrækning overlapper hinanden.
 •  
  David Graebers artikel fra 2002 i New Left Review om nye former for direkte aktion, om konsensusdemokrati og nogle korrektioner til pressens billede af anarkisternes såkaldte voldelighed.
rune66

Eksperter: Brugerbetaling på universiteterne er nødvendig | information.dk - 1 views

 • Det er en interessant problematik. Igen ser vi globaliserings/konkurrenceargumentet rejst. Er det mon sådan, at danskerne ikke længere kan forvente at opretholde deres høje levestandard (og væksten i den) uden at ændre samfundet i mere en mere højreorienteret retning a’ la’ USA, fordi sådan et type samfund er mere konkurrencedygtigt? Det er jo det grundlæggende spørgsmål, som der vel endnu ikke kan gives noget sikkert svar på.
rune66

Markedsdemokratiets institutioner | information.dk - 0 views

 • Politik. Markedsprincippet og internationaliseringen har sejret, og enhver stat er en konkurrencestat i en åben verden. Den politiske konkurrence er samtidig flyttet fra ideologi til konkurrence om, hvilke personer og partier der på den mest tillidsvækkende måde kan videreforvalte det bestående
rune66

All of the World's Money and Markets in One Visualization (2017 Update) - 1 views

 •  
  Fantastisk visualisering - og skræmmende. Det er en visualisering af verdens tomhed.
1 - 4 of 4
Showing 20 items per page