Skip to main content

Home/ taccle2project/ Group items tagged digitale

Rss Feed Group items tagged

jensvermeersch

Digitale Didactiek - 1 views

  •  
    "De afgelopen jaren werden veel onderzoeksprojecten uitgevoerd naar een zinvolle integratie van ICT-instrumenten in het onderwijs. Deze projecten mondden uit in publicaties over digitale didactiek waarin theoretische modellen en praktijkvoorbeelden werden geanalyseerd. Er is redelijk wat know-how over digitale didactiek voorhanden. Vreemd genoeg heeft tot op heden niemand een omvattende cursus over digitale didactiek uitgewerkt voor lerarenopleidingen in Vlaanderen.   Met dit project beogen we de ontwikkeling van een omvattende cursus over digitale didactiek. Deze cursus kan in elke lerarenopleiding in Vlaanderen (bij uitbereiding in Nederland) worden aangewend om de studenten/cursisten digitale didactische inzichten bij te brengen en ICT-instrumenten op een doordachte manier aan te wenden in een onderwijsleerproces. "
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page