Skip to main content

Home/ Verkko-ohjauksen linkkitietokanta/ Contents contributed and discussions participated by Tanja Hyvämäki

Contents contributed and discussions participated by Tanja Hyvämäki

Tanja Hyvämäki

Ei vihapuheelle - 7 views

 •  
  Ei vihapuheelle -liike on nuorten liike, jonka tavoitteena on edistää sananvapautta ja yhdenvertaisuutta verkossa ja sen ulkopuolella.
Tanja Hyvämäki

MTKL - Tietoa mielenterveydestä - 7 views

 •  
  Tietoa mielenterveydestä ja sen ylläpitoon sekä hoitoon liittyvistä palveluista. Maailmassa on joskus haastavaa elää ja löytää oma paikkansa. Vastoinkäymiset ovat osa elämää, eikä kaikki aina mene suunnitelmien mukaan. Joskus saattaa kohdata hyvin vaikeitakin asioita eikä aina tiedä, miten selviytyä. Tärkeintä on puhuminen vaikeista asioista, tabuistakin. Jos vaikeista asioista ei puhuta, niihin ei myöskään voida löytää ratkaisua eikä niihin kohdistuvia mahdollisia ennakkoluulojakaan pystytä murtamaan.
Tanja Hyvämäki

Apua.info - Apua nopeasti - 8 views

 •  
  Palvelu apua tarvitseville ja heidän läheisilleen. Keskusteluja, itsearviotestejä ja mahdollisuus kysyä nimettömästi asiantuntijoilta tai koulutetuilta vapaaehtoisilta. Apua nopeasti -sivulla on kattava listaus puhelinpalveluista kriisitilanteita varten. (Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä)
Tanja Hyvämäki

Mielenterveys - Suomen Mielenterveysseura - 7 views

 •  
  Mielenterveystaitoja on hyödyllistä ja palkitsevaa kehittää. Täältä löydät tietoa ja harjoituksia sekä tukea elämän eri tilanteisiin. Sivusto tarjoaa tietoa ja apua mielenterveyden ongelmiin. Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö. Seura edistää Suomessa asuvien mielenterveyttä, tekee ehkäisevää mielenterveystyötä ja rakentaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla.
Tanja Hyvämäki

Vuolle - Sovittelu - 10 views

 •  
  Sovittelutapaaminen voidaan jakaa kolmeen osaan: tapaamisen alussa keskustellaan tapahtumista, seuraavaksi keskustellaan korvauksista (jos asianomistajalla on korvausvaade) ja lopuksi kirjataan sopimus, jos sellaiseen päästään. Osapuolilla ei ole sopimuspakkoa, vaan sovittelijat kirjaavat sopimuksen vain niissä tilanteissa, kun osapuolet niin haluavat. Tapahtumista keskusteleminen antaa mahdollisuuden henkiseen hyvittämiseen. Niin tekijällä kuin uhrillakin voi olla tarve keskustella tilanteesta.
Tanja Hyvämäki

Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä - 8 views

 •  
  Turvataitoja nuorille : Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn Turvataitoja nuorille -opas on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajille, kuraattoreille ja terveydenhoitajille. Se sisältää kattavasti tietoa keskeisistä ilmiöistä kuten seksuaalisesta väkivallasta, sukupuolisesta häirinnästä ja seurusteluväkivallasta. Oppaaseen on koottu testattuja ja vuorovaikutteisia harjoituksia tehtäväksi yhdessä nuorten kanssa.
Tanja Hyvämäki

Kiusaaminen - MLL - 9 views

 •  
  Kiusaaminen on niin kertakaikkisen väärin, että sen edessä itkettää ja raivostuttaa. Olo käy kuitenkin vielä tukalammaksi, jos ei välillä anna itsensä surra. Itkemisessä ja huutamisessa ei ole mitään hävettävää, niin on vaan välillä pakko tehdä. Mikä sinua auttaisi suremaan ja potemaan pahaa mieltä? Kirjoittaminen, urheilu, musiikki vai rehellinen itku?
Tanja Hyvämäki

Mediataitokoulu - 7 views

 •  
  Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä. Palvelun tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia mediakasvatukseen.
Tanja Hyvämäki

Suomen Delfins ry - 7 views

 •  
  Suomen DELFINS ry on valtakunnallinen tukijärjestö lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kohdanneille aikuisille, heidän läheisilleen ja ammattiauttajille. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat mm. puhelinpäivystys, keskusteluapu ryhmissä tai henkilökohtaisesti sekä koulutus. Yhdistys ylläpitää Delfiinihyppy-keskustelupalstaa.
Tanja Hyvämäki

Nettivihje - 8 views

 •  
  Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n vuodesta 2002 ylläpitämä vihjepalvelu internetissä olevan laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi - erityisesti silloin kun tämä liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. ILMOITA TÄSTÄ LAITTOMASTA AINEISTOSTA Nettivihje toimii osana kansainvälistä INHOPE (International Association of Internet Hotlines) - verkostoa, jonka tavoitteena on edistää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän laittoman materiaalin poistamista verkossa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
Tanja Hyvämäki

Lastensuojelun käsikirja - 7 views

 •  
  THL ylläpitää ja kehittää valtakunnallista Lastensuojelukirjaa yhteistyössä sen käyttäjien kanssa. Lastensuojelun käsikirjasta on muodostunut keskeinen työväline lastensuojelun työntekijöille ja muille lastensuojelun työtä tekeville. Lisätietoa Lastensuojelun käsikirjasta.
Tanja Hyvämäki

Lapsiasiavaltuutettu - 7 views

 •  
  Lapsiasiavaltuutetun toimisto edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa muun muassa ottamalla kantaa lakialoitteisiin, tekemällä aloitteita ja herättämällä keskustelua mediassa. Valtuutetun tehtävä on lain mukaan edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskunnallisella tasolla yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muut viranomaiset, kunnat, kirkot, järjestöt, tutkijat sekä muut lapsipolitiikan toimijat ja alan asiantuntijat. Tärkeänä lähtökohtana lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä ovat lasten mielipiteet sekä viestit, joita valtuutetun toimisto ottaa vastaan verkkosivuillaan ja kirjeitse lapsen oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
Tanja Hyvämäki

Päihdelinkki.fi - 6 views

 •  
  Kattava verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista
Tanja Hyvämäki

Stop Huumeille ry - 6 views

 •  
  Stop Huumeille ry on päihdekuntoutujien vertaistukeen keskittynyt yhdistys. Poreile Streittinä! Stop Huumeille ry tukee päihdekuntoutujia hyvinä ja huonoina päivinä sekä tarjoaa päihteettömiä vaihtoehtoja kaikille niitä haluaville. Stop Huumeille ry tarjoaa ihmisten tarpeisiin vastaavaa vertaistuellista ja päihteetöntä toimintaa siellä missä sitä tarvitaan.
Tanja Hyvämäki

Naistenkartano ry - 7 views

 •  
  Naistenkartano ry:n toiminnan pääpaino on naisten elämänhallinnan tukemisessa ja varhaisvaiheen riippuvuuksien ennaltaehkäisemisessä. Keskeisenä toimintamuotona on 1990-luvun alkuvuosista lähtien ollut naisten keskinäisen tuen ja kasvun NOVAT-ohjelma, joka on suunnattu kaikille naisille. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia naiseuteen liittyviä koulutus-, luento- ja yleisötilaisuuksia yksityishenkilöille ja alalla työskenteleville. Yhdistyksen tehtävänä on myös tiedottamalla, vaikuttamalla ja kouluttamalla korostaa naisnäkökulmaa riippuvuuksien muodostumisen ennaltaehkäisyssä, lieventämisessä ja hoidossa. Yhdistys myös opastaa naisten riippuvuuksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi yhdistyksellä on nykyään palveluja myös internetissä kuten keskustelupalsta, NOVAT-verkkokursseja sekä nettiauttamispalvelu.
Tanja Hyvämäki

Raiskauskriisikeskus Tukinainen - 6 views

 •  
  Kriisiapua seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kysymyksissä. Tietoa tukinaisen kriisityön palveluista. Kriisipäivystys, puh. 0800-97899, ma-to klo 9-15, la-su klo 15-21, pyhinä ja niiden aattoina klo 15-21. Voit myös ottaa nimettömänä yhteyttä netin kautta, osoitteessa: www.nettitukinainen.fi. Tukinaisen maksuttomat palvelut on tarkoitettu naisille ja miehille, jotka ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä ja/ tai kaltoinkohtelua. Juristipäivystys, puh. 0800-97895, ma-to klo 13-16. Tietoa ja neuvontaa seksuaalirikosasioissa. Henkilökohtaiset ajanvaraukset ja oikeusavustukset.
Tanja Hyvämäki

Yökeskus Kalkkers - 7 views

 •  
  Kalkkers ei tarjoa majoitusta. Lämmin yöpaikka on tarjolla 16 kävijälle kotipaikkakunnasta riippumatta.Kalkkersin ohjaajilta saa neuvontaa ja keskusteluapua, jos kävijä haluaa. * Akuutti kriisiapu yöaikaan * Neuvonta ja ohjaus * Mahdollisuus levätä * Ammattiapu ja vertaistuki * Yhteistyö viranomaisten kanssa * Sosiaalinen tukipiste yksinäisille asunnon saaneille
Tanja Hyvämäki

Suomen AA - 6 views

 •  
  AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja, toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen, eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään.
Tanja Hyvämäki

Nimettömät Narkomaanit - Suomen alue - 6 views

 •  
  NA on hyötyä tavoittelematon miesten ja naisten toveriseura niille, joille huumeista on muodostunut ensisijainen ongelma. Olemme toipuvia addikteja ja kokoonnumme säännöllisesti auttaaksemme toisiamme pysymään puhtaana. Olemme entisiä huumeiden käyttäjiä, joille on syntynyt halu pysyä erossa päihteistä, suunnata huomiomme puhtaan elämän ylläpitämiseen, toinen toisiamme tukien. Haluamme saattaa toivon sanomaa sinulle, joka etsit huojennusta päihteiden täyttämään elämääsi, anna itsellesi mahdollisuus ja tule mukaan.
Tanja Hyvämäki

Vailla Vakinaista Asuntoa ry - 6 views

 •  
  Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on toimia siten, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa.
1 - 20 of 34 Next ›
Showing 20 items per page