Skip to main content

Home/ Verkko-ohjauksen linkkitietokanta/ Contents contributed and discussions participated by Pekka Myller

Contents contributed and discussions participated by Pekka Myller

Pekka Myller

Varusmiesten tukipuhelin - 2 views

 •  
  Väestöliiton ylläpitämä maksuton ja anonyymi puhelinpalvelu numerossa 0800 180 362 tarjoaa keskustelutukea kutsuntoihin osallistuville, varusmiespalvelusta suorittaville miehille ja naisille, heidän omaisilleen sekä palveluksesta kotiutuneille.
Pekka Myller

Työtaitaja-hanke - 2 views

 •  
  Ajantasaista tietoa Espoon Työtaitaja-työelämävalmennushankkeesta. Omia sivuja Facebook-sivun lisäksi hankkeella ei ilmeisesti ole. Kommentoikaa ja lnkataa alle jos löytyy!
Pekka Myller

Oppisopimus haaste: avoimet paikat - 2 views

 •  
  Oppisopimushaaste-kampanjaan ilmoitetut avoimet oppisopimuspaikat
Pekka Myller

Täydennyskoulutus.fi sivusto | Kysymyksiin vastauksia opiskelusta - 4 views

 •  
  Sivustolle on koottu hyödyllisiä linkkejä täydennyskoulutuksen hakemiseen.
Pekka Myller

Nuoret työntekijät - 3 views

 •  
  Työsuojeluhallinnon tietopaketti nuorista (alle 18-vuotiasta) työntekijöistä ja heidän oikeuksistaan nuoria työntekijöitä koskevan lain mukaan.
Pekka Myller

Tehokas työnhaku: 12 ohjetta työnhakijalle - 2 views

 •  
  Henkilöstöpalveluyritys Adeccon ohjeita työnhakijalle, lähinnä yritysmaailmaan ja toimihenkilöille. Voidaan linkittää AMK- tai korkeammin koulutetulle asiakkaalle joka mahdollisesti on jo työelämässä tai hänellä on jo työkokemusta, eikä siten ole aivan ensisijaista kohderyhmäämme.
Pekka Myller

Poikien Puhelin - Väestöliitto - 1 views

 •  
  Väestöliiton Poikien Puhelin on auttava puhelinpalvelu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Puheluihin vastaa aikuinen, ammatillisesti poikien maailmaan perehtynyt mies. Poikien Puhelimessa nuoria autetaan kaikissa elämään liittyvissä pulmissa. Toimintaperiaatteena on antaa suoria vastauksia suoriin kysymyksiin. Poikien Puhelin päivystää numerossa 0800 94 884 (Tarkista aukioloajat sivuilta)
Pekka Myller

Jyväskylän kaupunki: KOPPARI-hanke - 1 views

 •  
  KOPPARI -hankkeen tavoitteena on saada syrjäytymisen vaarassa olevat nuoret ohjauksen piiriin. Hankkeessa luodaan moniammatillisen verkoston yhteinen toimintamalli, jonka avulla tuetaan ilman opiskelupaikkaa jäävien tai opintonsa keskeyttäneiden nuorten ohjautumista koulutukseen tai työmarkkinoille. Hanke on ESR-rahoitteista kehittämistoimintaa, jota hallinnoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Osatoteuttajana on Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut.
Pekka Myller

UngInfo - 4 views

 •  
  UngInfo on osa kulttuurikeskus Luckania ja toimii informaatiokeskuksena, nuorten kohtaamispaikkana sekä antaa nuoriso-ohjausta. Unginfo järjestää seminaareja, työpajoja, kursseja ja vaihtelevaa kulttuuritoimintaa. Toiminta on pääasiassa suunnattu 13-29 vuotiaille nuorille, heidän perheilleen ja nuorisosektorin henkilöstölle.Toimintaa kehitetään yhdessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa moniammatillisesti sekä valtakunnallisesti. Fyysisen ohjauksen lisäksi UngInfolla on myös virtuaalipalvelu, joka täydentää muuta ohjausta. Luckan on päävastuussa verkkopalvelu Fråga:sta, jossa ruotsinkieliset 13-29 vuotiaat nuoret anonyymisti voivat kysyä terveydestä, hyvinvoinnista, opiskelusta, työstä, vapaa-ajasta, asumisesta, vaikuttamisesta, ulkomailla asumisesta sekä ympäristöstä. Kysymyksiin vastaa eri alojen asiantuntijat; psykologit, lääkärit, sairaanhoitajat, opinnonohjaajat, asianajajat, papit, nuorisotyöntekijät ja taloustieteilijät. UngInfo:lla on toimipisteitä Helsingissä, Turussa, Porvoossa, Kirkkonummella ja Raaseporissa. Vuodesta 2010 lähtien UngInfo on ollut yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kolmestatoista valtakunnallisesta kehittämiskeskuksesta. Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Turku, Porvoo, Kirkkonummi ja Raasepori tukevat UngInfo:n toimintaa.
Pekka Myller

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Majakka, Kouvola - 3 views

 •  
  Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Majakka on osa Kouvolan kaupungin Kasvatuksellinen yhteistyö ja ohjaus / Tiedotus ja vaikuttaminen - yksikön toimintaa. Majakka palvelee alle 29-vuotiaita nuoria. Kohderyhmäksi on vakiintunut n. 13-25-vuotiaat. Palvelut on tarkoitettu kaikille Pohjois-Kymenlaaksolaisille nuorille, alueelle muuttaville ja alueestamme kiinnostuneille.
Pekka Myller

Pulmakulma - 5 views

 •  
  Kysymys & vastaus -palsta. Helsingin seutukunnan nuorisotiedotus. Palvelu 12-25-vuotiaille, joiden kotikunta on jokin näistä: Espoo Järvenpää Helsinki Kauniainen Hyvinkää Kirkkonummi Kerava Tuusula Mäntsälä Vantaa Pornainen Vihti Kysymyksiin vastaavat näiden kuntien nuorisotyöntekijät. Voit kysyä, lukea kysymyksiä ja vastauksia, sekä kommentoida toisten jättämiä kysymyksiä.
 •  
  Ohjaajat: Muistetaan että Suunta-palvelun on tarkoitus toimia yhden luukun periaatteella, joten Pulmakulman kaltaiset kysymys-vastaus -palstat eivät ole ensisijainen taho johon neuvomme nuoria ottamaan yhteyttä. Pulmakulmaan ohjaaminen voi tulla kysymykseen esim. silloin, kun nuorella on kysymyksiä jotka eivät liity Suunnan tarjoamaan palveluun.
Pekka Myller

Verke.org - 2 views

 •  
  Verke eli Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön elokuussa 2010 nimeämistä nuorisotyön valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Verken tehtävänä on kehittää verkossa ja verkon avulla tehtävää nuorisotyötä sekä palvella nuorten parissa toimivia ammattilaisia valtakunnallisesti. Verken tavoitteena on vahvistaa nuorisotyön toimijoiden osaamista ja ymmärrystä verkkonuorisotyöstä, rakentaa tietoa verkkonuorisotyöstä ja nuorten verkkokulttuurista sekä kehittää yhteistyössä alan toimijoiden kanssa verkkonuorisotyön menetelmiä ja palveluita. Toiminnan kohderyhmää ovat nuorisoalan toimijat. Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin sekä kaupallisten toimijoiden kanssa. Verke toimii osana opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta, johon kuuluu yhteensä 14 toimijaa. Verken toimintaa koordinoi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus.
Pekka Myller

Koordinaatti - 3 views

 •  
  Koordinaatti on nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus. Sen tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Laadukkailla palveluilla edistetään osaltaan nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Toiminnallaan Koordinaatti luo edelllytyksiä nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallisen palveluverkoston aktiiviselle kehittymiselle. Koordinaatin tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Koordinaatti on nimetty opetus- ja kulttuuriministeriön periaatepäätöksellä yhdeksi nuorisotyön valtakunnallisen palvelu- ja kehittämiskeskusrakenteen toimijaksi. Se on toiminut osana Oulun kaupungin nuorisopalveluita vuodesta 2006 lähtien.
1 - 14 of 14
Showing 20 items per page