Skip to main content

Home/ RECURSOS EDUCATIVOS/ Group items tagged 3ºciclo

Rss Feed Group items tagged

claudia favorecido

PROXECTO SILANDEIRA / COÑECEMENTO DO MEDIO - 3 views

 •  
  Actividades dixitais, interactivas e bilingües (galego/english) para educación primaria (3º ciclo).
claudia favorecido

Toporopa: Juegos de Geografía de Europa - 4 views

 •  
  Europa: países, ríos, mares, lagos, penínsulas, montañas, rexións, capitais, illas, volcáns, batallas...
claudia favorecido

espazoAbalar : Muller e ciencia. AUTORA: NELA ABELLA CRUZ - 0 views

 •  
  "Este libro LIM foi creado coa intención de servir como ferramenta para abordar a contribución das mulleres á ciencia. Un dos obxectivos da educación primaria é o de desenvolver unha actitude contraria aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas. O tema encádrase no Bloque 5 de Coñecemento do Medio."
claudia favorecido

espazoAbalar : Parque Nacional Illas Atlánticas. AUTORA: NELA ABELLA CRUZ - 0 views

 •  
  "Este libro LIM foi creado coa intención de servir como material de apoio para traballar o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Encádrase no Bloque 4 da materia de coñecemento do medio, que fai referencia ao medio físico: espazo e materiais, e no Bloque 2 da mesma materia, relativo ao coñecemento, respecto e aprecio polos seres vivos e ao interese por conservar a biodiversidade da Terra."
claudia favorecido

espazoAbalar : Números naturales. AUTORES: ELIA VILLAMARÍN E XOÁN TRIGO - 0 views

 •  
  "Unidade didáctica dentro do proxecto "Contamos co deporte". Nela traballamos: operacións con números naturais, con números decimais, fraccións, representación de fraccións e resolución de problemas."
claudia favorecido

espazoAbalar : Curiosidades do mundo animal AUTOR: XOSÉ ANTÓN VICENTE RODRÍGUEZ - 0 views

 •  
  "Aplicación para motivar aos alumnos e introducilos nas curiosidades do mundo animal con cuestións de verdadeiro ou falso."
claudia favorecido

espazoAbalar : Entrenamento mental AUTOR: XOSÉ ANTÓN VICENTE RODRÍGUEZ - 0 views

 •  
  "Aplicación para exercitar a mente con cuestións matemáticas así como de lóxica e razonamento."
claudia favorecido

Novas formas de comunicación e seguridade na rede - 1 views

 •  
  Secuencia didáctica para potenciar a educación pola paz e a non violencia no medio en que o alumnado se comunica. Favorecer a seguridade na rede e o respecto pola non violencia.
claudia favorecido

espazoAbalar : Os dereitos humanos no noso arredor - 2 views

 •  
  "Secuencia didáctica para sensibilizar o alumnado polo medio e o compromiso con el. Observar as accións positivas en favor dos animais e do planeta como favorecedoras da cultura da paz. Respecto aos dereitos humanos cunha actitude aberta e plural."
claudia favorecido

Mulleres pola paz - 1 views

 •  
  Achegamento á figura das mulleres que loitaron e loitan pola paz. Preténdese o achegamento a algunhas figuras de muller que resultan especialmente significativas na loita pola paz e a reflexión sobre o papel que desempeña a muller neste ámbito.
claudia favorecido

A ERA INTERNET, UN COMPROMISO POLA PAZ. UTOPÍAS? - 1 views

 •  
  Secuencia didáctica para introducir os aspectos positivos e de compromiso para a educación pola paz que podemos desenvolver na rede. Xerar recursos que acompañen outra mirada e que potencien o compromiso e a proactividade creativa. Introducir o tema do uso responsable da información.
claudia favorecido

La preparación de los alimentos - 2 views

 •  
  Os alimentos: productos naturais e transformados, etiquetado, manipulación, publicidade
1 - 20 of 29 Next ›
Showing 20 items per page