Skip to main content

Home/ Real Estate/ Group items tagged fafaco

Rss Feed Group items tagged

Buu Dang

Famous Family Corp. (fafaco) - brightkite.com - 0 views

 •  
  Famous Family Corp. (fafaco) - brightkite.com
Buu Dang

Buu Dang [fafaco] on Plurk - 0 views

 •  
  fafaco, plurk
Buu Dang

fafaco's Profile - Mixx - 0 views

 •  
  fafaco & mixx
Buu Dang

About - 0 views

 •  
  ôi là Đặng Quốc Bửu. Hiện tại đang là Giám Đốc và chủ tịch của FAFACO Phương châm cuộc sống: Sống có mục tiêu, thành công và giúp đỡ người khác thành công. Phương châm hành động: Hãy vươn xa hơn chiều dài cánh tay mình. nếu không là vô nghĩa. Danh ngôn bản thân: Không gì là không thể trừ phi mình không muốn làm Tôi ghét sự tầm thường, ví thế tôi phải là vĩ đại. Mục tiêu cuối năm: Xây dựng 50 dự án kinh doanh tạo thu nhập thụ động. Kiếm được 1 tỷ năm 2011 50 quyển sách $1000k năm 2016 Lĩnh vực yêu thích: kinh doanh, viết sách, sưu tầm hội họa, các tác phẩm văn học nổi tiếng
Buu Dang

VIETNAM APARTMENTS LISTING - 1 views

 •  
  Free find apartments for rent, rental, and for sale, condos, flats, villas, townhouses, houses, office in Ho Chi minh City ( Hochiminh city, Saigon, HCMC ), Vietnam You need find an apartment for rent, rental and for sale in Ho Chi Minh City, Vietnam, Contact Billy Dang 84989238078 - 84909238078, email: buu.dang (at) Fafaco (dot) net
1 - 5 of 5
Showing 20 items per page