Skip to main content

Home/ Groups/ Oppiminen muuttuvissa ympäristöissä
Tiina Airaksinen

Perusopetuksen digitalisaatio - 1 views

Tiina Airaksinen

Jatkuvan oppimisen Suomi. Osaamisen tulevaisuuspaneelin kannanotto - 0 views

Tiina Airaksinen

Elinikäinen oppiminen - Pohjoismaiden tehokkaat strategiat - 2 views

Tiina Airaksinen

Tulevaisuusohjauksen työkirja ja tehtävät - miten tulevaisuuteen ohjataan? - ... - 1 views

 •  
  +muita materiaaleja/työkaluja
Tiina Airaksinen

Opettajat ja opettajankoulutus - suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta o... - 0 views

 •  
  Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33
Tiina Airaksinen

Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja - 0 views

 •  
  Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34
Tiina Airaksinen

Tilastokeskus - Lukiokoulutus 2015 - 0 views

 •  
  Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2015 yhteensä 104 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvoi 0,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ylioppilastutkintoja suoritettiin 30 600. Määrä oli 1 000 edellisvuotta vähemmän. Opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista 57 prosenttia oli naisia.
Tiina Airaksinen

Opettajatutkimus TALIS 2018 - 0 views

 •  
  OECD:n opettajatutkimus TALIS 2018 on käynnistynyt. Lopulliset tulokset saadaan vuonna 2019. TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey) on kattava selvitys opettajien ja rehtoreiden työoloista. Se tuottaa osallistujamaille kansainvälistä vertailutietoa opetusta, oppimista ja koulujen johtamista edistävistä tekijöistä. Se tarkastelee mm. koulujen oppimisympäristöjä ja opettajien työoloja sekä opettajan työn arviointi- ja palkitsemiskäytäntöjä.
Tiina Airaksinen

Aikuiskoulutuksella tulevaisuuteen - 1 views

1 - 20 of 181 Next › Last »
Showing 20 items per page