Skip to main content

Home/ Groups/ Oppiminen muuttuvissa ympäristöissä
Tiina Airaksinen

Elinikäinen oppiminen - Pohjoismaiden tehokkaat strategiat - 0 views

Tiina Airaksinen

Tulevaisuusohjauksen työkirja ja tehtävät - miten tulevaisuuteen ohjataan? - ... - 1 views

 •  
  +muita materiaaleja/työkaluja
Tiina Airaksinen

Opettajat ja opettajankoulutus - suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta o... - 0 views

 •  
  Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33
Tiina Airaksinen

Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja - 0 views

 •  
  Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34
Tiina Airaksinen

Tilastokeskus - Lukiokoulutus 2015 - 0 views

 •  
  Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2015 yhteensä 104 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvoi 0,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ylioppilastutkintoja suoritettiin 30 600. Määrä oli 1 000 edellisvuotta vähemmän. Opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista 57 prosenttia oli naisia.
Tiina Airaksinen

Opettajatutkimus TALIS 2018 - 0 views

 •  
  OECD:n opettajatutkimus TALIS 2018 on käynnistynyt. Lopulliset tulokset saadaan vuonna 2019. TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey) on kattava selvitys opettajien ja rehtoreiden työoloista. Se tuottaa osallistujamaille kansainvälistä vertailutietoa opetusta, oppimista ja koulujen johtamista edistävistä tekijöistä. Se tarkastelee mm. koulujen oppimisympäristöjä ja opettajien työoloja sekä opettajan työn arviointi- ja palkitsemiskäytäntöjä.
Tiina Airaksinen

Aikuiskoulutuksella tulevaisuuteen - 1 views

Tiina Airaksinen

Esiselvitys radikaalien teknologioiden kehityksestä 2013 katsauksen jälkeen (... - 0 views

 •  
  ​Tulevaisuusvaliokunta julkistaa 3.5.2016 uusimman raporttinsa; kansanedustaja Ville Vähämäki (ps) ja tulevaisuudentutkija Risto Linturi esittelevät Teknologiamurros 2013-2016 esiselvityksen tulokset sekä kertovat valiokunnassa suunnitteilla olevista jatkotoimenpiteistä.
  verkkolähetys http://webcast.dimmercity.fi/view/Eduskunta/TUV03052016 (tallenne).
Tiina Airaksinen

Selvitys perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaatiosta - 0 views

 •  
  Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä " on valmistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvityksen toteuttajaksi valittiin Tampereen yliopiston TRIM-tutkimusyksikkö.
 •  
  Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Peruskoulun uudistamisessa keskitytään opettajien osaamisen kehittämiseen

  tiedote 04-05-2016
  Tampereen yliopiston TRIM-tutkimusyksikkö selvitti perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilannetta osana hallituksen peruskoulun uudistamistyötä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä eri puolilla Suomea ja opettajien edellytyksiä hyödyntää niitä. Selvitykseen vastasi yli 3500 opettajaa
  http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/05/teas.html?lang=fi
Tiina Airaksinen

Perusopetuksen yhteisöllisyyttä korostavat arvot törmäävät elinkeinoelämän uu... - 0 views

 •  
  Uusliberalismia vai ei? : Suomalaista perusopetusta koskevien koulutuspoliittisten kasvatus- ja opetustavoitteiden arvot vuosina 1994-2012 Shalom Schwartzin arvoteorian valossa, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156528
1 - 20 of 176 Next › Last »
Showing 20 items per page