Skip to main content

Home/ Mua bán nhà đất - Đất nền, Căn hộ chung cư/ Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp cao nhất trong 4 tháng đầu 2018
batdongsan3939

Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp cao nhất trong 4 tháng đầu 2018 - 1 views

Real Estate đất Realtor

started by batdongsan3939 on 01 May 18
 • batdongsan3939
   
  Nhận định này do Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh đưa ra tại thống kê mới nhất về tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 và 4 tháng đầu 2018.

  Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 52.737 doanh nghiệp, trong đó: có 41.295 doanh nghiệp thành lập mới và 11.442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

  Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm là 1.161.019 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 412.028 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 748.991 tỷ đồng với12.170 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

  Riêng trong tháng 4 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 14.510 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 133.538 tỷ đồng, tăng 79,5% về số doanh nghiệp và tăng 64,5% về số vốn đăng ký so với tháng 3 năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 4 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 8,3% so với tháng trước.

  Báo cáo của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh cho thấy, tất cả các quy mô vốn đăng ký trong 4 tháng đầu năm 2018 đều có tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: quy mô vốn đăng ký từ 50 - 100 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 18,3% với 478 doanh nghiệp; tiếp đến là từ 10 - 20 tỷ đồng có 2.073 doanh nghiệp, tăng 9,5%; từ 20 - 50 tỷ đồng có 1.110 doanh nghiệp, tăng 8,0%; trên 100 tỷ đồng có 481 doanh nghiệp, tăng 4,1% và từ 0 - 10 tỷ đồng có 37.153 doanh nghiệp, tăng 3,8%. Mặc dù có tỷ lệ tăng thấp so với các quy mô vốn đăng ký khác nhưng quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng lại có số lượng đăng ký nhiều nhất là 37.153 doanh nghiệp, chiếm 90% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới.

  Xét theo loại hình doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm 2017, trong 4 tháng đầu năm 2018 tỷ lệ số doanh nghiệp thành lập mới tăng ở một số loại hình, cụ thể: loại hình công ty hợp danh có tỷ lệ tăng cao nhất là 25%; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 1 thành viên tăng 9,8% và loại hình công ty cổ phần tăng 2,8%. Ở chiều ngược lại, loại hình doanh nghiệp tư nhân giảm 47,4% và loại hình công ty TNHH 2 thành viên giảm 1,3%.

  Có thể thấy, xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp thành lập thì loại hình công ty hợp danh có tỷ lệ cao nhất với 25% nhưng xét về số lượng gia tăng thì loại hình công ty TNHH 1 thành viên lại có số lượng đăng ký nhiều nhất là 24.406 doanh nghiệp.

  So sánh 4 tháng đầu năm 2018 với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ số vốn đăng ký thành lập mới gia tăng, có mức tăng mạnh nhất là 110,8% ở loại hình công ty hợp danh; tiếp đó là loại hình công ty cổ phần tăng 20,2%; loại hình công ty TNHH 1 thành viên tăng 5,1%; loại hình công ty TNHH 2 thành viên tăng 4,1%; duy nhất, loại hình doanh nghiệp tư nhân giảm 56,1%. Mặc dù, loại hình công ty hợp danh có tỷ lệ vốn đăng ký thành lập mới cao nhất nhưng xét về số vốn đăng ký gia tăng thì loại hình công ty TNHH 1 thành viên có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 132.028 tỷ đồng.

  Theo lĩnh vực hoạt động, trong 4 tháng đầu năm 2018 số doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 14.123 doanh nghiệp, chiếm 34,2% tổng số doanh nghiệp thành lập; Xây dựng có 5.663 doanh nghiệp, chiếm 13,7% tổng số doanh nghiệp thành lập; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 5.061 doanh nghiệp, chiếm 12,3% tổng số doanh nghiệp thành lập;...

  Xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động cho thấy, ngành Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 42,5%.

  Xét về vốn đăng ký, ngành Kinh doanh bất động sản có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 116.750 tỷ đồng, chiếm 28,3% trên tổng số đăng ký; tiếp đến là Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 61.314 tỷ đồng, chiếm 14,9%trên tổng số đăng ký; Xây dựng có 58.501 tỷ đồng, chiếm 14,2% trên tổng số đăng ký;...

  Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong 4 tháng đầu năm nay một số ngành có tỷ trọng cao như Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 68,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản đạt 58,9 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 24,0 tỷ đồng/doanh nghiệp.

  Nhật Bình

To Top

Start a New Topic » « Back to the Mua bán nhà đất - Đất nền, Căn hộ chung cư group