Skip to main content

Home/ Lukiopsykologia/ Group items tagged kuuloaisti

Rss Feed Group items tagged

Marja Oilinki

Amazing Audio illusion - YouTube - 1 views

  •  
    10 sekunnin video, joka osoittaa, että myös kuuloaistin alueella on illuusioilmiöitä. Yllättävän tehokas! (Absoluuttinen sävelkorva saattaa estää illuusion?)
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page