Skip to main content

Home/ Lukiopsykologia/ Group items tagged kurssinaloitus

Rss Feed Group items tagged

Marja Oilinki

How Society Destroys Your Creativity, In An Award-Winning Pixar-Like Short Film | Bored... - 1 views

  •  
    Bored Pandan sivulla oleva video Alike sopisi uuden PS5-kurssin alkuun - tai kertaustunnille. Videolta löytyy muutos ja pysyvyys, kiintymyssuhde, ihmisen yksilöllisyys, konformisuus ja ympäristön vaikutus yhdenmukaisuuteen ja sopeutuminen olosuhteisiin, henkilökohtaiset arvot, luovuus ja hyvyyden suuri voima. Videon sanomaa voisi vähän soveltaa - ihmisen perimä sallii monemlaisia elämänvalintoja ja erilaisuuden vahvistaminen ja henkilökohtaisten vahvuuksien arvostus tekisi meistä myös yhteiskuntana sellaisen, että se kestää globaalin talouden ja työelämän muutoksia. Yhdenmukainen kouluus valmsitaa muuttumattomaan maailmaan. Sellainen maailma ei ole. Kirjoituskoneet näyttävät hupaian vanhanaikaisilta, vaikka tietotyö onkin tärkeää. Samalla video on hyvä muistutus luonnosta ympäristönä sekä atiteiden merkityksestä ihmisyydelle. Olemme merkitysorientoituneita olentoja.
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page