Skip to main content

Home/ Groups/ Kehikko
Mervi Jansson

edtechpost - PLE Diagrams - 2 views

 •  
  esimerkkejäple:stä
A Rongas

Somea, your Social Media Academy - 3 views

 •  
  Nebular University, is a project for developing an innovative education concept by taking advantage of web based systems and e-Learning portals (virtual schools), that makes possible to study on-line high level careers and get certified by accredited universities.
A Rongas

iCamp - 0 views

 •  
  iCamp is a research and development project funded by the European Commission under the IST (Information Society Technology) programme of FP6. The project aims at creating an infrastructure for collaboration and networking across systems, countries, and disciplines in Higher Education. Pedagogically it is based on constructivist learning theories that puts more emphasis on self-organised learning, social networking, and the changing roles of educators.
A Rongas

Welcome to KP-Lab - KP-Lab Web Site - 2 views

 •  
  Welcome to KP-Lab

  KP-Lab focuses on creating a learning system aimed at facilitating innovative practices of sharing, creating and working with knowledge in education and workplaces.

  To reach that, we develop theories, tools, and practical models together with researchers, technological developers and users.
A Rongas

Clive on Learning: The big question: the impact of brain science on e-learning design - 0 views

 •  
  The Big Question for July on the ASTD Learning Circuits Blog is "Does the discussion of 'how the brain learns' impact your elearning design?"
A Rongas

ENO - Environment Online - 0 views

 •  
  ENO-Environment Online© on kestävän kehityksen kansainvälinen verkkokoulu, jossa oppilaat opiskelevat ympäristöteemoja ja tuottavat tietoa omasta ympäristöstään kaikkien jaettavaksi.

  Lukuvuosi jakaantuu neljään pääteemaan, jotka käsittelevät kestävän kehityksen ulottuvuuksia (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen). Teemat ovat omia kokonaisuuksiaan. Niiden tavoitteet ja sisällöt löytyvät verkkosivuilta kuin myös viikoittaiset tehtävät.

  Tieto rakentuu kollaboratiivisesti osallistujien lähettämästä tiedosta omasta lähiympäristöstään. Oppimisessa pyritään eri yhteisöjen vuorovaikutteiseen osallistumiseen. Teemat huipentuvat ns. kampanjaviikkoon, jolloin jaetaan opitut asiat paikallisesti.
A Rongas

Miikka Salavuo » Merkkiteoksia oppimisesta kiinnostuneille - 4 views

 •  
  Miikka Salavuon kokoama listaus mielenkiintoisista oppimista käsittelevistä kirjoista.
A Rongas

Oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöt Kehikko / TekesOPPY - 1 views

 •  
  Ilmiantoja oppimisen kehittämis- ja kokeiluympäristöt -selvitykseen: haastateltavia, linkkejä ja lähdekirjallisuutta. Saa levittää.
A Rongas

Freenet merkittävä oppimisen ja opetuksen tuki ja kehittäjä Suomessa - 1 views

 •  
  Koululaisille, heidän vanhemmilleen ja opettajille tarkoitettu Internetin maksuton sähköposti- ja sisältöpalvelu Freenet Finland toimi maassamme kymmenisen vuotta. Sinä aikana siitä kehittyi koulujen kansallinen tietoverkko, joka paransi merkittävästi tietotekniikkataitoja, tuki ja kehitti oppimista ja opetusta tuottamalla verkkoon opetusaineistoa ja muuta sisältöä sekä edistämällä koulujen keskinäistä vuorovaikutusta ja yhdessätekemistä. Freenet loi myös pohjaa verkko-oppimisen kehitykselle tukevaisuudessa.
A Rongas

mEducator | Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical Education - 0 views

 •  
  The mEducator Best Practice Network (BPN) aims to implement and critically evaluate existing standards and reference models in the field of e-learning in order to enable specialized state-of-the-art medical educational content to be discovered, retrieved, shared and re-used across European higher academic institutions.
A Rongas

Facebook | Microtask - 1 views

 •  
  Microtask is a technology company that creates innovative services for managing digital labor. We also blog about crowdsourcing, human computation, and the future of digital labor.
A Rongas

Opetushallitus - Tutkimusrekisteri KOTU - 2 views

 •  
  Tutkimusrekisteri KOTU sisältää vuodesta 1991 lähtien tuotettua tietoa maamme yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa sekä tutkimus- ja kehittämiskeskuksissa toteutetuista ja meneillään olevista kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä tutkimuksista. KOTU tutkimusrekisteristä löytyvät perustiedot mm. tutkimusjulkaisuista, tutkimusten keskeisistä tuloksista, tutkimuksen tekijöistä ja tutkimuslaitoksista. KOTUssa on nykyisellään noin 3000 tutkimuksen tiedot.
A Rongas

Opetushallitus - Oppimisympäristöjä avartamassa Tarja Frisk toim. 2010 - 1 views

 •  
  Julkaisun tarkoitus on koota ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeissa toimineiden henkilöiden (opettajat ja hankehenkilöstö) oivalluksia ja ideoita oppimisympäristöjen kehittämisestä. Lisäksi kuvataan kehittämistyön tuotoksina syntyneet toimintamallit/esimerkit, joita voidaan hyödyntää eri aloilla. Julkaisun tavoitteena on levittää tietoa kehitetyistä toimintamalleista, antaa ideoita sekä innostaa ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen.
 •  
  Saatavilla pdf:nä
A Rongas

Innovative Learning Environments - 4 views

 •  
  How can today's schools be transformed so as to become environments of teaching and learning that makes individuals lifelong learners and prepare them for the 21st Century?
A Rongas

iTeach Mobile | Exploring Classroom Integration of Mobile Technologies - 2 views

 •  
  TekesOPPY:n Google Wavessa vinkattu verkosto. Määrittelee tavoitteensa: Exploring the potential of mobile technologies for teaching and learning.
A Rongas

MKFC Suomi - 1 views

 •  
  MKFC mukana Nordplus Horizontal -ohjelmassa, johon Kehikko-projektissa kannattaisi varmaan tutustua. Onko kenelläkään lisätietoja ja kontakteja?
1 - 20 of 29 Next ›
Showing 20 items per page