Skip to main content

Home/ Groups/ Física 1r Batxillerat
Mar Batlle

Teoria i Exercicis de corrent continu - 1 views

 •  
  En aquest pdf hi ha una mica de teoria i forces exercicis del que hem fet a classe sobre el corrent continu.
 •  
  Però també hi ha coses que no hem fet a classe!
Sònia Núñez

Dinàmica - 1 views

 •  
  Trobo que es una web que ajuda molt a entendre tots els conceptes de dinàmica
Mar Batlle

Problemes de Dinàmica resolts - 1 views

 •  
  En aquesta pàgina podem trobar exercicis de dinàmica resolts.
Angela Güerri

Tercera Llei de Newton - 4 views

 •  
  En aquest video es veu la tercera llei de newton aplicada al billar. Quan el jugador copeja la bola aquesta experimenta la llei acció reacció
 • ...1 more comment...
 •  
  Gràcies a aquest vídeo, podem veure clarament com tota acció té una reacció igual i contrària. D'aquesta manera les boles del billar xoquen entre elles produint-se una força per a poder entrar al forat. Penso que és un bon exemple de la 3a llei de Newton, ja que ens facilita a entendre-ho i ens ensenya el bon ús d'aquesta, i així poder ser bo jugant al billar.
 •  
  Aquest video mostra un exemple senzill i útil de l'aplicació de la tercera llei de Newton: el billar.
 •  
  Un video on es demostra de manera senzilla la 3ra llei de Newton aplicada en un billar. És un exemple senzill però alhora útil.
teresa arribas

Resum cinemàtica - 3 views

 •  
  Aquí podem veure una presentació on s'explica tota la teoria estudiada i sobretot en la última diapositiva (43) podem trobar totes les fórmules utilitzades, crec que per l'examen pot ser útil
Sandro Maccarrone

Cómo estudiar física - 2 views

 •  
  Col·lecció d'idees perquè l'estudi de la física sigui més eficient
Anna Menéndez

Primera llei de newton - 0 views

 •  
  Aquest vídeo explica la primera llei de Newton amb un experiment fàcil de dur a terme.
Alvaro Gisbert

http://www.youtube.com/watch?v=FXnRPmX8vKI - 1 views

física Newton

started by Alvaro Gisbert on 20 Jan 13 no follow-up yet
Paula Larriba

Las Tres Leyes de Newton (Leyes del movimiento) - Física Entretenida - YouTube - 4 views

 •  
  Explicació de les 3 lleis de Newton amb un clar exemple per cadascuna.
 •  
  En aquest video veiem una petita animació per explica 3 lleis de Newton
jordi pompido

http://www.youtube.com/watch?v=EJD9QL10vXw - 1 views

Newton

started by jordi pompido on 18 Jan 13 no follow-up yet
Carla Pérez

Primera llei de Newton - 2 views

 •  
  En aquest vídeo se'ns mostra un exemple de la primera llei de Newton.
clara catibiela

primera llei de Newton - 4 views

física Newton vídeo

started by clara catibiela on 16 Jan 13 no follow-up yet
Oscar Lloret

Tercera Lley de Newton - 6 views

 •  
  Breu explicació sobre la tercera llei de Newton. Hi apareixen també exemples clars sobre el funcionament d'aquesta.
 •  
  Aquí es pot veure la tercera llei de Newton, un robot ( de dibuixos animats) intenta moure una caixa...
 •  
  Aquesta es una explicació breu però molt entenedora de la tercera llei de Newton, crec que serà útil per aquells que encara no l'acaben d'entendre ja que te una petita animació per fer més entenedora la explicació, és per això que comparteixo aquest video.
Júlia Gómez

Primera Llei de Newton: Inèrcia d'una moneda - 3 views

 •  
  La inèrcia de la moneda permet que pràcticament no variï el seu moviment horitzontal malgrat la base que la subjecta surti projectada cap a un costat. Això s'explica amb la primera llei de Newton: "Els objectes en repòs tendeixen a mantenir-se en repòs."
Borja Bley

3a llei de Newton. Jugador de futbol - 1 views

 •  
  En aquest video es pot veure la 3ra llei de Newton anomanada "acció reacció". L'exemple que he escollit és el d'un jugador de futbol. Aquest quan juga ha de correr i s'impulsa cap enrere amb els peus per anar cap a la pilota que és al davant. Crec que aquest video es bo perquè a més de veure l'exemple ens ensenya clarament com és aquesta tercera llei de Newton
Jiaming Chen

Newton (acció i reacció) - 3 views

 •  
  En aquest vídeo podem veure un divertit exemple en el qual s'hi pot observar la tercera llei de Newton. Es veu com els que estan implicats en aquest experiment fan una força al contrari i al rebre la suma de la força feta més la de l'altre els empenta cap enrere, de manera que els dos cauen a una distància semblant.
Mar Batlle

3a Llei de Newton. Els coets - 1 views

 •  
  En aquest video podem veure un exemple de la tercera llei de Newton: Acció i reacció. He trobat com a bon exemple el llançament d'un coet; dels motors surten gasos a presió que exerceixen una gran força contra el terra. Llavors gràcies a la força de reacció que exerceix en direcció contrària al terra, el coet pot sortir cap a l'espai.
Marc Durban

Les 3 lleis de Newton - 2 views

 •  
  Aquest vídeo explicatiu ens presenta de forma més didàctica les 3 lleis. Se'ns mostren uns quants exemples i se'ns expliquen detalladament.
1 - 20 of 170 Next › Last »
Showing 20 items per page