Skip to main content

Home/ elearning 2.0/ Group items tagged sadullah

Rss Feed Group items tagged

biugra biugra

Yeni Çek Kanunu Adalet Komisyonu Raporu | Çek Mağdurları - 0 views

  •  
    aşkanlığınızca Çek Kanunu Tasarısı (1/710), 21/5/2009 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page