Skip to main content

Home/ Diigo-ols/ Group items tagged historia

Rss Feed Group items tagged

. zbikos .

Agonia demokracji - analogia historyczna - Smok Gorynycz: "Kocham ob-ciachowe gazety i ... - 0 views

 •  
  Posługując się przemocą i intensywną propagandą, w marcowych wyborach hitlerowcy zdołali zdobyć ponad 40% głosów.
. zbikos .

Tajemnicza degeneracja. - Ryuuk: "Prawdziwe słowa nie są piękne, a słowa pięk... - 0 views

 • Jednym z popularnych tłumaczeń jest fakt, że kanalizacja wodociągowa Rzymu i innych dużych miast zbudowana była z ołowiu. To z pewnością mogło wpłynąć w pewien sposób na zdrowie i np. bezpłodność, podatność na choroby, mimo iż ta degeneracja objęła też regiony wiejskie (bez ołowiu:).
 • Jednak bardziej niż wodociągi sprawcami mogły być kotły powlekane ołowiem, które służyły do produkcji wina, jak i ołowiane sztućce w powszechnym użyciu
 • Wraz z chwilą dominacji chrześcijaństwa kult zdrowego i silnego ciała zaniknął i został zastąpiony kultem brzydoty, choroby i brudu.
 • ...5 more annotations...
 • W całym imperium ogromnym problemem był alkoholizm, a pod płaszczykiem obłudnej religijności kwitło wyuzdanie seksualne
 • Rzym (Bizancjum jeszcze w większym stopniu) zaczyna się charakteryzować powszechnym upadkiem moralnym.
 • niechęć Rzymian do zawierania związków małżeńskim i coraz częstsze rozwody.
 • brud i smród wśród chrześcijan był wręcz szokujący. Ideałem była jedna kąpiel w życiu, ale podczas chrztu.
 • akże elity dworskie (u nich to była wręcz kwestia prestiżu!) cuchnęli na kilometr, spali w zapluskwionych łożach, wręcz ostentacyjnie się brudzili. I niestety, ale zdecydowanie celowały w tym kobiety … Nie było wskazane, by ciężarne zasięgały rad lekarzy, nawet poród i dalsze wychowywanie dzieci były także skażone brudem.
. zbikos .

Dlaczego religijni Żydzi przenoszą się na tydzień do szałasów? - Forum Żydów ... - 0 views

 • Często naiwna wiara w stabilność żydowskich domów prowadziła Żydów do samooszukiwania się i zaprzeczania rzeczywistości aż do momentu, gdy było już za późno na ucieczkę.
 • Niezależnie, jak zadomowieni, bezpieczni i ustabilizowani jesteśmy w naszym codziennym życiu, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jak krucha jest ta stabilizacja i jak złudne jest dawane przez nią bezpieczeństwo."
 • Najgrubsze nawet mury są tylko tak trwałe, jak trwały jest ład etyczny i społeczny w świecie, w którym żyjemy.
 • ...1 more annotation...
 • Tora nakazuje Żydom mieszkanie w szałasach (sukot) przez cały okres (siedem dni) trwania Święta Szałasów. Mieszkanie w szałasach upamiętnia Wyjście z Egiptu. Podczas 40 lat wędrówki przez pustynię w drodze do Ziemi Obiecanej właśnie szałasy zapewniały schronienie wędrowcom.
. zbikos .

EKWILIBRYSTYKA MANIPULACJI Z NAJJAŚNIEJSZYM IMPERATOREM - AleSzum: "Tak nie m... - 0 views

 • W czasie wojny polsko-bolszewickiej, dziadek Bronisława Komorowskiego był czekistą w armii Tuchaczewskiego i po sromotnym laniu w bitwie nad Niemnem w 1920 roku dostał się do polskiej niewoli. Zachowała się jego kartoteka jeńca wojennego. W październiku 1920 r. dziadkowi Bronisława Komorowskiego udało się zbiec i schronił się na Litwie w Kowaliszkach u polskiej szlachty o nazwisku Komorowscy. Właściciele majątku zginęli z rąk Rosjan, a Szczynukowicz przywłaszczył sobie ich nazwisko. Tam w roku 1925 narodził się Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława Marii.
 • Dziadek„hrabiego” Bronisława Komorowskiego, niejaki Osip Szczynukowicz – to rezun oddelegowany przez Sowiecki Rewolucyjny Komintern do dywersji na terenach pozaborowych, odebranych Rosji Traktatem Wersalskim.
 • Pod koniec wojny ojciec przebijał się  do Polski  razem z Łupaszką (mjr Zygmunt Szendzielorz). Złapali go bolszewicy z bronią w ręku, ale nie rozstrzelali jak stu innych, tylko wsadzili do więzienia.
 • ...8 more annotations...
 • oto żołnierz AK z oddziału Łupaszki, śmiertelnego wroga Sowietów i polskich zdrajców, złapany z bronią w ręku, w ciągu paru miesięcy zostaje oficerem Ludowego Wojska Polskiego.
 • jedynym wytłumaczeniem tego „cudu” jest to, że Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława – był sowieckim agentem.
 • Był nim także i syn Bronisław, który jak wskazuje przeciek z utajnionego aneksu do raportu o WSI był sowieckim agentem działającym w polskich WSI.
 • Eksperci ze Związku Szlachty Polskiej oraz dr Marek Minakowski zarzucili rodowi kandydata PO na prezydenta nieuprawnione posługiwanie się herbem Korczak, który należał faktycznie do innego rodu Komorowskich.  
 • gdy pojawiły się wątpliwości dotyczące hrabiowskiego pochodzenia Bronisława Komorowskiego, ze strony internetowej kandydata PO na prezydenta zniknęła informacja o tytule hrabiowskim.
 • Stefan Niesiołowski w obronie własnej dupy wydał esbekom wielu opozycjonistów, wśród nich swoją ówczesną narzeczoną.
 • Komorowski powiedział: "mnie dziwi pomysł, aby w ogóle kogokolwiek ujawniać, jakiegokolwiek agenta, który jest aktywny dzisiaj. Ujawnianie agentów jest działaniem gorszym niż działanie bolszewików po rewolucji.
 • przejęcie obowiązków Prezydenta dokonało się z rażącym naruszeniem przepisów Konstytucji, stanowiąc delikt konstytucyjny. Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności wydarzeń z tragicznego 10 kwietnia 2010, uzasadnionym jest podejrzenie, iż doszło w Polsce do faktycznego zamachu stanu z uzurpacją władzy Prezydenta przez Marszałka Sejmu RP.
1 - 20 of 87 Next › Last »
Showing 20 items per page