Skip to main content

Home/ Chiron/ Contents contributed and discussions participated by fendetestas

Contents contributed and discussions participated by fendetestas

fendetestas

Clásicos Galicia - 3 views

  •  
    Neste apartado pretendemos ofrecer unha bibliografía onde se vencella Galicia e o mundo clásico. Inclúe as traducións dos textos clásicos á lingua galega, traballos de investigación e divulgación sobre a influenza dos autores antigos na nosa literatura e estudos lingüísticos, principalmente de toponimia de Galicia, así como o único dicionario latín-galego que temos neste momento.
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page