Skip to main content

My Groups
Sort By: Activity | Group Name
Diigo In Education

Diigo In Education

27892 Items, 56293 Members

“Diigo In Education” - Phase I just released. More to come.. Share your classroom usecase, ideas, reviews, features, and wishlists for making Diigo a great resource and platform in teaching and learning. Let's explore the full potential of Diigo as an educational tool.

History Exchange

History Exchange

934 Items, 437 Members

A group for teachers and students of History to share the sites they find most helpful.

Del og bruk

Del og bruk

1659 Items, 132 Members

Denne gruppa høyrer til Del og bruk-nettverket på http://delogbruk.ning.com. Du står fritt til å leggja inn bokmerker knytt til læring og undervising her. Det er lurt å bruka taggar/stikkord slik at det er lett for andre å finna igjen bokmera.