Skip to main content

Home/ Web2.0 at school/ Group items matching "lawyer" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Abdul Bais Sagar

Athens GA Immigration Lawyer | Classic City Legal - 0 views

 •  
  Athens GA Immigration Lawyer As one of the leading immigration Lawyer in Athens GA, Charles McRae has remained consistently engaged in all areas of immigration, visa and citizenship law for years. He brings exceptional representation and advocacy skills to Athens GA. Classic City Legal is the Athens GA Immigration Lawyer and Law Firm https://www.classiccitylegal.com/practice-areas/athens-ga-immigration-Lawyer/
 •  
  Athens GA Immigration Lawyer As one of the leading immigration Lawyer in Athens GA, Charles McRae has remained consistently engaged in all areas of immigration, visa and citizenship law for years. He brings exceptional representation and advocacy skills to Athens GA. Classic City Legal is the Athens GA Immigration Lawyer and Law Firm https://www.classiccitylegal.com/practice-areas/athens-ga-immigration-Lawyer/
Genix Technology

Product Defect Lawyers in Albuquerque NM - 0 views

 •  
  If you've been hurt by a poorly designed or manufactured product, sue the company through our Product Defect Lawyers in Albuquerque NM. Any damages caused by a product you used, you may have a defective product liability claim.
 •  
  If you've been hurt by a poorly designed or manufactured product, sue the company through our Product Defect Lawyers in Albuquerque NM. Any damages caused by a product you used, you may have a defective product liability claim.
Genix Technology

Product Defect Lawyers in Austin TX - 0 views

 •  
  If you've been hurt by a poorly designed or manufactured product, sue the company through our Austin defective product lawyers. Any damages caused by a product you used, you may have a defective product liability claim.
Genix Technology

Product Defect Lawyers in Baton Rouge LA - 0 views

 •  
  If you've been hurt by a poorly designed or manufactured product, sue the company through our Baton Rouge defective product lawyers. Any damages caused by a product you used, you may have a defective product liability claim.
Abdul Bais Sagar

Athens GA Business Lawyers | Classic City Legal | Athens Lawyers - 0 views

 •  
  At the law office of Classic City Legal, LLC, in Athens, Georgia, our Athens GA business lawyers provide business law services to clients throughout the North Georgia area. We represent both individuals and corporate clients in diverse industries. Our clients include entrepreneurs, startups, LLCs, partnerships, corporations, nonprofits and any other type of business organization.
Abdul Bais Sagar

Athens GA Criminal Defense Lawyer | DUI | Classic City Legal | Athens GA Lawyers - 0 views

 •  
  Athens GA Criminal Defense Finding strong legal representation is very important. When you need Athens GA lawyers in criminal defense or personal injury help, or you are experiencing immigration issues, you want someone you can trust on your side. We offer aggressive legal representation, with a focus on fair prices and direct help that will guide you through the twists and turns of your case. Learn about your Athens GA lawyers here. www.classiccitylegal.com
biugra biugra

Çek kanunu üzerindeki çalışmalar tamamlandı | Çek Mağdurları - 0 views

 •  
  3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması hakkında Kanunun karşılıksız çek için hürriyeti bağlayıcı ceza içeren 16. Maddesi Anayasamıza 2001 yılında eklenen 7. Fıkra ile, sözleşmeden kaynaklı hapis yasağı gereğince işlemez hale gelmiş bunun üzerine 4814 sayılı Kanun'un 14. Maddesi, 3167 sayılı yasanın 16. Maddesini yeniden düzenlemiş karşılıksız çek keşide edenin cezası Adli Para (Ağır Para, değişik 2005) cezası olarak belirlenmiştir.
biugra biugra

Çek mağdurlarının gözü kulağı Hükümet'te | Çek Mağdurları - 0 views

 •  
  Aydın AYAYDIN ( Gazete Vatan) -Metris Cezaevi'nde karşılıksız çekten dolayı yatan birisinden mektup aldım. Çek mağduru olduğunu ısrarla savunan bu kişi, haksız yere hapis yattığını, kendisi ile aynı durumda olup da yargı sonucu serbest kalanlar olduğunu savunuyor ve Ekonomik kriz sonucu işimi ve barkımı kaybettim. Çok değerli gayri menkullerim ipotekli bulunduğu bankalar tarafından yok fiyatına satıldı, dolayısıyla borcumu ödeyemedim. Kestiğim çeklerden ötürü yargılandım. Bazılarından mahkeme beraat kararı verdi. Bazılarından ise ceza yedim. Aynı şekilde benim durumumda olduğunu bildiğim bazı kişiler ise yargılama sonucunda ceza almadan kurtuldular. Madem kanun aynı. Neden mahkemelerden farklı karar çıkıyor diye dert yandıktan sonra Beni içeri attılar, peki o çekleri kim ödeyecek? Beni içeri atacaklarına dışarıda bıraksalardı çalışıp belki borcumu ödeyebilirdim diyor. Şunu da eklemiş: Türk Ticaret Kanunu'na göre çek de kıymetli evrak, senet de. Senedini ödeyemeyenler hapse girmiyor. Fakat çekini ödeyemeyenler içeri giriyor. Bu nasıl adalet!
biugra biugra

Türk Yargısına Açık Mektup | Çek Mağdurları - 0 views

 •  
  ON BİR AYDIR DEVAM EDEN HUKUK SKANDALINA KİM SON VERECEK? 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanması hukuken mümkün olmayan 3167 Sayılı Çek Yasasının ceza içeren hükümleri çoğu mahkemelerce uygulanmaya devam edilmekte ve Yüksek Mahkeme de bu durumu maalesef onaylamaktadır. Uygulanamayacağı yasa ile düzenlenen, bu nedenle yasal olarak yok hükmünde olan bir kurala göre ceza vermek, gerek Anayasa'da yapılan temel haklar ile ilgili düzenlemelere, temel hak ve özgürlükleri içeren Uluslararası Sözleşme hükümlerine ve gerekse Türk Ceza Kanunun 2. maddesinde düzenlenen "kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez " kuralına da aykırıdır. Diğer taraftan TCK'nın genel hükümlerine aykırılık içeren mevcut çek yasasının ilgili maddelerini uygulamak imkanı kalmadığı için, "suçun cezasız kalacağı" gerekçesiyle bu boşluğu kıyas veya kıyasa yol açacak biçimde genişletici yorum yapmak yoluyla doldurmak ta TCK'nın 2/3 maddesi kapsamında mümkün değildir. Suçun cezasız kalması, kanun koyucunun sorumluluğundadır.
Emery Ledger

Car Accident Attorney: When A Child Is Injured In A Car Accident - 0 views

 •  
  If your child is involved in car accident it could be a heavy-burden to bear both emotionally and financially. As a legal guardian you may file a lawsuit against the at fault party in instances where the proposed settlement is inadequate to cover the costs of medical treatment.
biugra biugra

Yeni Çek Kanunu Adalet Komisyonu Raporu | Çek Mağdurları - 0 views

 •  
  aşkanlığınızca Çek Kanunu Tasarısı (1/710), 21/5/2009 tarihinde tali komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.
biugra biugra

Karşılıksız çek hapsi, Çek Yasası'ndan çıkartılıyormu? - 0 views

 •  
  Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Karşılıksız çek hapsiyle karşı karşıya kalan esnaf için" Mağdurdurlar ifadesini kullanmıştı, keza Adalet Bakanı olduğu ilk günlerde TBMM kürsüsünde Karşılıksız çek hapsi ve çek yasasında 2009 yılı uyumsuzluk nedeniyle oluşan boşluk nedeniyle farklı mahkeme kararları hakkında sorulan sorular karşısında Bunlar haklı taleplerdir, gelin el birliğiyle bunu düzeltelim ifadesini kullandığını biliyoruz.. Sadullah Ergin, Hukukçu kimliği, ve özellikle seçim bölgesi Hatay da halkın içinde olmaya caba gösteren yapısıyla tanınıyor, Halkın sorunlarını yakından takip ediyor, vatandaş tarafından kolaylıkla ulaşılabilir bir isim, bu nedenle sorunları dinleyen ve vatandaşın ne gibi sıkıntısı olduğu konusunda fikri olan bir bakanımız..
biugra biugra

Ali Rıza Öztürk, karşılıksız çek keşide etme suçu. | Çek Mağdurları - 0 views

 •  
  Bugün toplumun temel ihtiyacı olan bir durum söz konusu. Bugün gerçekten toplumda çek mağduru denilen karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı hapse girmiş, evinden barkından ayrı yaşayan hatta kaçak durumda yaşayan insanların durumu sizin içinizi hiç acıtmıyor mu?
biugra biugra

Hulusi Güvel' Binlerce esnaf hapiste | Çek Mağdurları - 0 views

 •  
  HULUSİ GÜVEL (Adana Milletvekili) Değerli arkadaşlar, Borçlar Kanunu Tasarısı vesilesiyle ülkemizde yaşanmakta olan sıkıntılar hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Ekonomik gidişat nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar günden güne artmaktadır.Karşılıksız çek borçları nedeniyle binlerce iş adamı ve esnaf bugün hapistedir. Bu insanlarımız aileleriyle birlikte büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bu insanlar topluma karşı suç işlememişlerdir. Suç, ekonomik bir suçtur. Buna rağmen bu konuda bir girişim yapmayan Hükûmet bu sorunların büyümesine neden olmaktadır. Hapiste olduklarından, borçlarını ödeyememekten, alacaklılar da mağdur olmaktadır.
biugra biugra

Çek yasası ile ilgili haberler | Çek Mağdurları - 0 views

 •  
  Karşılıksız çek sorunları hala çözülemedi, yaşanan bunca Adaletsizlik ve Hukuksuzluğa rağmen çek yasası çıkmadığı gibi, iktidar partisi bir yıl süreyle erteleme işini bile becerememiş gözüküyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bu soruna yaklaşım tarzınız biliyoruz ve gerek basında gerekse TBMM konuşmalarında gayet net ifadeyle " Çek Mağdurlarının sorunu bizim sorunumuzdur, nasip olur en yakın bir zamanda müjde veririz demiştir. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, çek yasası ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamalarda, kısa ve öz kelimelerle Karşılıksız Çek hapsinin hem Evrensel hukuk kurallarına, hemde Ticari yaşam kurallarına aykırılığına değinerek kesin ve net şekilde görüşünü belirtmiştir.
biugra biugra

Prof. Dr. Adem Sözüer' Vatandaşlar politikacıları en çok karşılıksız çek için arıyor | Çek Mağdurları - 0 views

 •  
  İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, vatandaşların politikacıları en çok karşılıksız çek mağduriyetleri için aradığını söyledi.
Emery Ledger

Elder Abuse Attorney: Abuse in Nursing Homes - 0 views

 •  
  Americans are living longer than in years past as according to the latest census, about 13% of the United States population is age 65 or older unlike in the past 1900 which is 4%. Studies show us that they are extremely vulnerable to abuse and neglect.
zafar iqbal

Murdered boundary broker Mark Terry's mother and father accuse Obama authorities of 'hiding something' - 0 views

 •  
  The mother and father of murdered boundary broker Mark Terry informed He Hannity on Friday that they think Lawyer Common Eric Owner and other Rights Division authorities are "hiding something" in their reaction to the messed up anti-gunrunning function Quick and Enraged.
Abdul Bais Sagar

Macon GA Divorce lawyer - 0 views

 •  
  We are ready to fight for your rights both in and out of the courtroom to achieve the best outcome for you and your family. The breakup of a marriage is an extremely challenging time. It can be difficult to navigate the waters of a changing relationship, co-parenting children and trying to manage the distribution of property on your own. You need an experienced Macon family law attorney on your side.! www.macongadivorce.com
1 - 19 of 19
Showing 20 items per page