Skip to main content

Home/ Web2.0 at school/ Group items tagged web2.0 law Lawyers tech

Rss Feed Group items tagged

biugra biugra

Çek kanunu üzerindeki çalışmalar tamamlandı | Çek Mağdurları - 0 views

  •  
    3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması hakkında Kanunun karşılıksız çek için hürriyeti bağlayıcı ceza içeren 16. Maddesi Anayasamıza 2001 yılında eklenen 7. Fıkra ile, sözleşmeden kaynaklı hapis yasağı gereğince işlemez hale gelmiş bunun üzerine 4814 sayılı Kanun'un 14. Maddesi, 3167 sayılı yasanın 16. Maddesini yeniden düzenlemiş karşılıksız çek keşide edenin cezası Adli Para (Ağır Para, değişik 2005) cezası olarak belirlenmiştir.
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page