Skip to main content

Home/ Vitamin D/ Group items tagged 2010

Rss Feed Group items tagged

Matti Narkia

Lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuus vähennettävissä - Apteekkari.fi - 0 views

 •  
  "04.01.2010 15:00

  D-vitamiini ja kalisum vähentävät lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuutta, osoittaa tuore suomalaistutkimus.

  Lonkkamurtuma on vaikein osteoporoosin eli luukadon heikentämän luun murtuma, ja siihen liittyy huomattava ylikuolleisuus ja toimintakyvyn heikkeneminen.

  Drugs Aging -lehdessä (2009;26:409-421) hiljattain julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan kalsiumin ja D-vitamiinin samanaikaisella käytöllä lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuutta voitaisiin kuitenkin vähentää.

  Dosentti Peter Lüthje työryhmineen tutki Päijät-Hämeen keskussairaalan ja Kuusankosken aluesairaalan vastuualueella vuosina 2003-2004 hoidettujen lonkkamurtumapotilaiden elimistön D-vitamiinipitoisuuksia ja D-vitamiinin käytön yhteyttä murtuman jälkeiseen selviytymiseen.

  Tutkimusaineisto koostui 221 lonkkamurtumapotilaasta. Naisten keski-ikä oli 81 vuotta ja miesten 73 vuotta. Potilaiden selviytymistä seurattiin murtuman jälkeen 37-52 kuukautta. 28 kuukauden seurannan kohdalla 221 tutkimukseen kuuluvasta potilaasta elossa oli 137 potilasta (62 %).

  Tilastoanalyysissa tärkeimmäksi lonkkamurtumasta selviytymistä selittäväksi tekijäksi osoittautui D-vitamiinin ja kalsiumin käyttö (kalsium- ja D-vitamiinilääkitys). Toiseksi tärkein selittävä tekijä oli osteoporoosilääkitys"
Matti Narkia

Mitkä lääkkeet estävät D-vitamiinia? | Tohtori Tolonen - 1 views

 •  
  "Tällä sivulla mainitut lääkkeet voivat estää auringon valon UVB-säteitä muodostamasta ihossa D-vitamiinia ja D-vitamiinin imeytymistä ravinnosta ja ravintolisistä. Lääkkeiden käyttäjän D-vitamiinin pitoisuus seerumissa (S-D-25) voi olla pienempi kuin mikä on terveyden kannalta ihanteellista (75-250 nmol/l). Suomalaisten S-D-25 on muutoinkin keskimäärin vain noin 40 nmol/l, elleivät he käytä D-vitamiinilisiä. Lääkkeen säännöllinen käyttö voi siten vaatia tavallistakin suurempaa D-vitamiinin saantia ravintolisän muodossa.
  Orlistaatti (kauppanimiä Alli ja Xenical, laihdutuslääkkeitä, estävät rasvojen ja rasvaliukoisten vitamiinien imeytymistä suolesta vereen), barbituraatit (unilääkkeet), karbamatsepiini (epilepsialääke), kolestyramiini, simetidiini (Tagamet), kolestipoli, kortikosteroidit (kortisonit), famotidiini (käytetään liikahappoisuuteen), fosfenytoiini (epilepsialääke), isoniatsidi (tuberkuloosilääke, nitsatidiini (mahahaavalääke), fenobarbitaali (epilepsia- ja unilääke), fenytoiini (epilepsialääke), ranitidiini (mahahaavalääke), rifampiini eli fluvastatiini ja valproaatti (epilepsialääke)."
Matti Narkia

What To Do If You Contract Influenza: Including H1N1 (Swine) Flu or the Common Cold - L... - 0 views

 •  
  "With daily news reports warning of a swine flu pandemic, members have besieged our health advisors with questions about what they should do to protect themselves against the H1N1 (swine flu) virus.

  The good news is that Life Extension® members obtain a considerable amount of immune support via the supplements they already use, especially those taking high-dose vitamin D.

  An important question, however, is what one should do if they develop symptoms of a viral infection? As the days grow colder, the risks of contracting common flu and cold viruses increase. Each year, flu virus infections kill around 36,000 Americans and cause miseries for millions.1 An outbreak of the swine flu virus is expected this winter.

  While certain supplements (and drugs) purport to shorten the duration of a viral infection, most of them fail to provide significant relief. Over the past 28 years, Life Extension® personnel have experimented with various nutrients, hormones, and drugs in order to minimize the impact of the common cold and typical flu viruses.

  In this article, I will reveal what has worked for me personally to ward off common cold/flu viruses and what has been validated in the scientific literature to be effective.

  I will also elaborate on some aggressive prescription drug strategies to consider in the event that you contract a severe form of swine flu or other type of influenza."
1 - 3 of 3
Showing 20 items per page