Skip to main content

Home/ Terveys/ Group items tagged terveys kuolleisuus kokonaiskuolleisuus

Rss Feed Group items tagged

Matti Narkia

Vihreä tee alentaa kuolleisuutta enemmän kuin statiinit (myös terveiden kuoll... - 0 views

  •  
    "Japanilainen megatutkimus seurasi 40530 japanilaisen elämää 11 vuotta. Seuranta-aikana näistä kuoli 4209.

    Vihreän teen juonnilla todettiin merkittävä käänteinen korrelaatio kuolemiin. Naisten kuolleisuus väheni miehiä enemmän. Viisi kuppia tai enemmän vihreää teetä juovien kuolemat vähenivät 16%; miesten 12% ja naisten 23%. Kuolleisuusero alkoi näkyä jo yhden kupin jälkeen, mutta paras teho saavutettiin vasta viidellä kupillisella päivässä.

    Sydän- ja verisuonitautikuolemat vähenivät 7 vuoden seurannan aikana 26% ( naisilla 31%). Aivohalvaukset vähenivät eniten, miehillä 42% ja naisilla 62%.

    Muilla teelaaduilla, kahvilla tai 40 tutkitulla ruoka-aineella ei todettu merkittäviä vaikutuksia. Vihreän teen vaikutus todettiin myös hoikkien ja normaaliverenpaineisten alaryhmillä sekä tupakoitsijoilla, molemmilla sukupuolilla. Syöpäkuolleisuuteen ei saatu korrelaatioita. Miesten ja naisten kuolleisuuseron epäillään johtuvan miesten runsaammasta tupakoinista, vaikka monimuuttuja-analyysi ei tätä kyennyt osoittamaan."
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page