Skip to main content

Home/ Terveys/ Group items tagged masennuslääke

Rss Feed Group items tagged

Matti Narkia

Masennuslääke voi muuttaa persoonallisuutta - Uutiset - Tiede.fi - 0 views

  •  
    "Masennuksen lääkehoito voi muttaa potilaan persoonallisuutta riippumatta siitä, kuinka hyvin lääke vähentää masennusoireistoa, raportoivat tutkijat Archives of General Psychiatry -lehdessä.

    Persoonallisuuspiirteet neuroottisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus on liitetty masennuksen riskiin. Neuroottiset henkilöt ovat taipuvaisia kielteisiin tunteisiin ja emotionaaliseen epävakauteen. Ulospäinsuuntautuneisuus taas liittyy sosiaalisen käyttäytymisen ohella dominanssiin ja taipumukseen kokea positiivisia tunteita.

    Molemmat piirteet liittyvät aivojen serotoniinjärjestelmään, joka on myös nykyään tavallisten masennuslääkkeiden, serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI), kohde."
1 - 1 of 1
Showing 20 items per page