Skip to main content

Home/ Tankebanken/ Group items matching "gæld" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
rune66

Regeringen: Nu kommer de magre år - Politiken.dk - 0 views

 • Familien Danmark har levet godt og fornuftigt i en årrække. Så bliver vi ramt af en ulykke i form af krisen. Så er det fornuftigt at gå i banken og låne. Men det kan vi ikke blive ved med, og på et tidspunkt skal der betales tilbage
  • rune66
    
   Flere metaforer på spil: "Stat som person", "Økonomisk krise som ulykke (som er noget som sker for personer, ikke stater)" "Afvikling af statslig gæld identisk med afvikling af personlig gæld", well direkte afbetaling er jo ikke den eneste måde at mindske en stats gæld (devaluering en anden mulighed, tror jeg nok).
 •  
  Eksempel på metaforbrug i politik. I dette tilfælde anvendes den metafor, som Lakoff kalder "Nation as a person", dvs. man lader som om, at Danmark er en person, og afleder dermed, at nationen bør aggere ud fra samme principper som en person. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet (læs kenyansk økonomisk politik). Løkke er dog moderat på den måde, at han accepterer en hvis form for låntagning, men mener det skal stoppe på et tidspunkt pga. snusfornuft. Dette ville være korrekt i en privatøkonomi, hvor man ikke har mulighed for dramatisk at øge sin indtjening på et senere tidspunkt, men det kan man (formentlig) godt gøre som stat.
rune66

Nobody Understands Debt - NYTimes.com - 0 views

 • The Krugman Solution: "Take the line of credit and fix the house. Yes, your monthly costs will go up a bit, but once the house is fixed you can cut back slightly on non-essentials, get a raise or a different job where you'll make some extra money. and eventually pay off the line of credit."
 •  
  Krugmans syn på gæld. Selvom det er interessant, at gæld ikke behøver at være et problem, så er det svært med USA's nuværende situation at tro på, at de vil være i stand til yderligere velstandsforøgelse. Det ser tvært imod ud til at gå den modsatte vej.
rune66

Why Malthus Got His Forecast Wrong | Our Finite World - 0 views

 • NIce one Gail, but I wonder personally if debt is the issue: to me its just a symptom. If you take economies as pure systems, then they have natural feedback and feedforward paths. Debt is a way – especially debt based on notional, rather than actual, security – of trading notional surplus today for increased prosperity tomorrow: That is, it is a hugely effective way of accelerating growth in a system that is not resource limited. IN a system that is resource limited, where no growth is physically possible, spiralling debt merely reflects an attempt to engender growth where none is available. Debt itself is not the problem, its merely a symptom of the problem, associated with the fact that governments financial institutions and so on, are desperately trying to create the growth they need to balance their books, when it cant be done. Debt is conceptually easy to solve. simply devalue it by 10 or so. All savers lose 90% of their savings, all borrowers lose 90% of their debt. Wealth gets transferred from lenders to debtors. That’s largely what debt ridden governments have done with QE et al.
 •  
  Velgørende med en lidt mere nuanceret beskrivelse af gæld. gæld er et symptom på et overstyret system; et system der vil mere end det kan.
rune66

Gæld er stavnsbindingens genindførsel · Modkraft.dk - 0 views

 •  
  "Det helt store problem er jo, at folk via propagandaen og frygten for fattigdom og vel sagtens med rette forventer og efterspørger dette og det giver nogle enorme udfordringer for den revolutionære venstrefløj i forhold til at formulere alternativer, som kan rumme dette paradoks, eller paradokser. 1) hvordan undgår vi gældssætning og dermed den disciplinering, som foregår, 2) hvordan undgår vi materialisme på et ikke-bæredygtigt plan og endelig 3) hvordan realiserer vi dette samtidig med, at vi tilgodeser folks berettigede forventninger om et liv med en ordentlig levestandard?"
 •  
  Kunne ikke være mere enig.
rune66

Spekulationsfonde udløser græsk drama | information.dk - 0 views

 • Af frygt for at miste alle deres penge, hvilket kunne have udløst en alvorlig bankkrise og kreditklemme, solgte pengeinstitutterne deres obligationer til spotpris på det sekundære marked.
 • Credit Default Swaps (CDS) får skylden for mange ting, og i forhold til Grækenland fremhæves CDS kontrakterne ofte som argument for at Grækenland ikke “må” gå konkurs (teknisk set). Implicit i dette argument må ligge en formodning om at det vil få uoverskuelige konsekvenser hvis CDS kontrakterne kommer til udbetaling.
  • rune66
    
   Endelig en person, som ved lidt om CDS'er og nedlægger endnu en myte.
 •  
  Apropos vores snak om, hvad banker må og ikke må. De må altså tilsyneladende godt eje/køb obligationer og videresælge dem.
rune66

Vi lever i gæld og er tvunget til vækst - Politiken.dk - 1 views

 •  
  Selve kronikken er lidt for meget et opskrab af mere eller mindre velfunderede kritikpunkter, men man savner i den grad løsningsforslag. Komentarerne nedenunder er dog mere interessante. Syntesetanken melder sig også på banen (Jakob Mikkelsen).
1 - 7 of 7
Showing 20 items per page