Skip to main content

Home/ Sosiaalinen media opetuksessa/ Group items tagged eoppiminen

Rss Feed Group items tagged

Jari Sjölund

EU Kids Online -tutkimus - Edu.fi - Tvt opetuksessa - 0 views

  • Maiden välisessä vertailussa suomalaislapset kertovat hallitsevansa eniten erilaisia internetin käyttöön liittyviä turvataitoja. He ovat kohdanneet myös keskimääräistä enemmän internetin riskejä mutta toisin kuin monessa muussa korkean ”riskitason” maassa, asia ei ole vaivannut heitä erityisen paljon.
  • Suomalaislapsilla tutkimus osoittaa olevan keskimääräistä vähemmän erilaisia aktiviteetteja ja toimintamuotoja netissä, vaikka netin päivittäinen käyttö on useita muita maita yleisempää. Siksi Suomessa tulisi panostaa mediakasvatukseen, joka ohjaa monipuoliseen, osallistuvaan ja positiiviseen internetin käyttöön
  •  
    Yksi kahdeksasta eurooppalaislapsesta sanoo kokeneensa jotain epämiellyttävää internetissä. 23.000 eurooppalaisen lapsen haastatteluihin perustuvassa EU Kids Online -raportissa kerrotaan, että suurin osa lapsista ei ole kokenut mitään järkyttävää ja eikä useinkaan näe ongelmaksi sellaista, mitä aikuiset kokevat riskeinä.
Jari Sjölund

The Case For Social Media in Schools - 0 views

  •  
    Kun nuoret osallstuvat, he oppivat
1 - 5 of 5
Showing 20 items per page