Skip to main content

Home/ Sosiaalinen media opetuksessa/ Group items tagged arviointi

Rss Feed Group items tagged

Eija Kalliala

Assessment Strategies for the Flipped Classroom | Faculty Focus - 1 views

 •  
  Pohdintaa siitä, miten käänteistä opetusta arvioidaan.
Tarmo Toikkanen

Yhteisöllisyys voimavarana yliopisto-opetuksen ja -opiskelun kehittämisessä - 1 views

 • Yhteisön voimavaroja hyödyntäviksi työtavoiksi osoittautuivat yhteisistä tavoitteista ja pelisäännöistä neuvottelu, vaihtuvat pienryhmät, yhteisen ja yksilöllisen vastuun tarkentaminen sekä toiminnan tulosten ja toimintaprosessin arviointi. Myös ristiriitojen käsittely kuuluu yhteisöllisen työskentelyn haasteisiin. Yhteisön voimavaroja pystytään hyödyntämään, jos yliopiston opettajat ja opiskelijat kehittävät yhteisöllisten työtapojen lisäksi yhteisösensitiivisyyttään, jolloin he pystyvät entistä paremmin havainnoimaan yhteisöllisiä ilmiöitä ja vaikuttamaan niihin.
 •  
  "Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yhteisöllisyys voi toimia yliopisto-opetuksen ja -oppimisen sekä niiden kehittämisen voimavarana."
Tarmo Toikkanen

DigiGogy: Digital Bloom's Visual - 0 views

 •  
  Bloomin taksonomiassa opittavia asioita pilkotaan monella tavalla. Tässä kuvassa muistaminen, ymmärrys, soveltaminen, analysointi, arviointi ja luominen on havainnollistettu web2.0-välineillä pyramidin muodossa.
 •  
  Mike Fisher's artistic rendition of Bloom's taxonomy with web2.0 tools
1 - 3 of 3
Showing 20 items per page