Skip to main content

Home/ Matematicas-Compartidas/ Group items tagged Web Primaria Apuntes-Boletín-Ficha-Imprimible Apoyo Diversidad Aritmética

Rss Feed Group items tagged

Luis Miguel Iglesias Albarrán

Toomates - 9 views

 •  
  "Toomates és una iniciativa educativa, cultural i no comercial per a la promoció i reivindicació d'una experiència d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques basada en la utilització, creació i difusió de materials didàctics lliures. Tots els materials de Toomates segueixen la filosofia Creative-Commons: Es permet qualsevol ús, modificació, còpia i distribució, sempre que siguin emprats en àmbits educatius, sense ànim de lucre i se'n citi l'autoria i la procedència. Aquesta web és totalment gratuïta, i ni en demana ni n'emmagatzema dades personals. Els recursos es gestionen mitjançant un Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA) propi anomenat Col·lectiva desenvolupat totalment amb software lliure Open-Source. Per obrir els documentsdocument word de Toomates necessites un editor de text, com per exemple l'editor OpenOffice (gratuït) Descarregar OpenOffice Per treballar amb les activitats interactives QuètxupQuètxup Exercici necessites un navegador compatible amb MathML, com el Mozilla Firefox (gratuït). Es recomana fer servir el navegador Firefox. Descarregar Mozilla Firefox Logo Firefox 3 Iniciativa, desenvolupament i manteniment del projecte: Gerard Romo (toomates@gmail.com) "
Luis Miguel Iglesias Albarrán

Generador de actividades - Ejercicios Matemáticas Primaria y Secundaria - Cua... - 15 views

 •  
  "Área de Matemáticas de Educación Primaria y ESO Los cuadernos y fichas de Matemáticas para Primaria y primeros cursos ESO que se pueden generar componen la mayor parte del curriculum de primaria en el área de Matemáticas y pueden servir como cuadernos de actividades o como fichas de trabajo. La serie se compone de: Ejercicios de numeración con naturales Ejercicios de cálculo con naturales Numeración con decimales: Teoría y ejercicios Cálculo con decimales. Teoría y ejercicios Iniciación a las fracciones: Teoría y ejercicios Ejercicios de potencias Teoría, ejercicios y problemas de ecuaciones de primer grado Teoría y ejercicios de sistemas de ecuaciones Tabla de formulas y ejercicios para el cálculo de perímetros y superficies Ejercicios de cambio de unidades en el Sistema Métrico Ejercicios de cálculo mental de sumas, restas y multiplicaciones con una y dos cifras (22 fichas diferentes) generadas aleatoriamente Formulario para la creación de ejercicios de gráficos estadisticos. Problemas con naturales, decimales, sistema métrico, medida tiempo, áreas y superficies (11 cuadernos - 800 problemas) Problemas con ecuaciones de primer grado (80 problemas) Problemas con fracciones (58 problemas) Dos cuadernos de desarrollo de la Comprensión de las Matemáticas Ejercicios para trabajar los relojes analógicos y digitales. Ejercicios para trabajar diferencias horarias. 26 juegos con lápiz y papel para el desarrollo de las competencias Matemáticas. Las fichas de ejercicios de numeración, potencias, fracciones, ecuaciones y sistemas de ecuaciones se componen de una serie de ejercicios tipo, pudiendo elegir los que queramos incluir. En cada
 •  
  Genial, muy bueno, orientado a papel.
Luis Miguel Iglesias Albarrán

Math and English - Banco de actividades diversas - PDI - 4 views

 •  
  Excelente material para trabajar Matemáticas en Inglés. De tipología muy diversa, muchas de ellas para trabajar con ayuda de la Pizarra Digital. "Math in English Workbooks Worksheets Word Problems Word Searches Cross Words Puzzles Welcome! Here you find hundreds of math worksheets, workbooks, math word problems, puzzles, games, videos and much more for students and teachers in grade levels 1 through 6. Our materials are printable, fun, easy to use and free to download. "
Luis Miguel Iglesias Albarrán

Recursos didácticos interactivos - Matemáticas 6º - 3 views

 •  
  Recursos didácticos interactivos Matemáticas 6º ANAYA Unidad 1. Sistemas de numeración Unidad 2. Operaciones con números naturales Unidad 3. Potencias y raíz cuadrada Unidad 4. La divisibilidad Unidad 5. Números positivos y negativos Unidad 6. Los números decimales Unidad 7. Las fracciones Unidad 8. Operaciones con fracciones Unidad 9. Proporcionalidad y porcentajes Unidad 10. Ángulos. Clases y medida Unidad 11. Medida de longitudes y de superficies Unidad 12. Áreas y perímetros Unidad 13. Cuerpos geométricos. Volumen Unidad 14. Estadística Unidad 15. Azar y probabilidad
Luis Miguel Iglesias Albarrán

Recursos didácticos interactivos Primaria - Tercer Ciclo - 5º - 2 views

 •  
  Recursos didácticos interactivos Primaria - Tercer Ciclo - 5º - ANAYA Unidad 1. Los números naturales Unidad 2. Operaciones con números naturales Unidad 3. División de números naturales Unidad 4. Los números decimales Unidad 5. Operaciones con números decimales Unidad 6. Las fracciones Unidad 7. Operaciones con fracciones Unidad 8. La medida de la longitud Unidad 9. La capacidad y el peso Unidad 10. La medida del tiempo Unidad 11. Los ángulos Unidad 12. Las figuras planas Unidad 13. Medida de la superficie Unidad 14. Orientación en el espacio y en el plano Unidad 15. La representación de los datos"
Luis Miguel Iglesias Albarrán

Todo Matemáticas - 1 views

 •  
  Mario Ramos Rodríguez 5º y 6º de Primaria Educación Primaria
1 - 6 of 6
Showing 20 items per page