Skip to main content

Home/ Matematicas-Compartidas/ Group items tagged Geometría English Secundaria Web Inglés

Rss Feed Group items tagged

Luis Miguel Iglesias Albarrán

Toomates - 9 views

 •  
  "Toomates és una iniciativa educativa, cultural i no comercial per a la promoció i reivindicació d'una experiència d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques basada en la utilització, creació i difusió de materials didàctics lliures. Tots els materials de Toomates segueixen la filosofia Creative-Commons: Es permet qualsevol ús, modificació, còpia i distribució, sempre que siguin emprats en àmbits educatius, sense ànim de lucre i se'n citi l'autoria i la procedència. Aquesta web és totalment gratuïta, i ni en demana ni n'emmagatzema dades personals. Els recursos es gestionen mitjançant un Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA) propi anomenat Col·lectiva desenvolupat totalment amb software lliure Open-Source. Per obrir els documentsdocument word de Toomates necessites un editor de text, com per exemple l'editor OpenOffice (gratuït) Descarregar OpenOffice Per treballar amb les activitats interactives QuètxupQuètxup Exercici necessites un navegador compatible amb MathML, com el Mozilla Firefox (gratuït). Es recomana fer servir el navegador Firefox. Descarregar Mozilla Firefox Logo Firefox 3 Iniciativa, desenvolupament i manteniment del projecte: Gerard Romo (toomates@gmail.com) "
Raúl Hidalgo

Impossible world: Contents - 5 views

 •  
  Figuras imposibles
Luis Miguel Iglesias Albarrán

Mathematics for teaching - 10 views

Mathematics for Teaching THIS SITE IS NOT ABOUT MAKING MATHEMATICS EASY BECAUSE IT ISN'T. IT IS ABOUT MAKING IT MAKE SENSE BECAUSE IT DOES. http://math4teaching.com/

Primaria Secundaria Bachillerato Universitario Aritmética Álgebra Geometría Funciones y Gráficas Estadística y Probabilidad Software Matemático Geogebra Recurso Interactivo Web Inglés English

Luis Miguel Iglesias Albarrán

Euclid's Elements - Los elementos de Euclides - 0 views

 •  
  Euclid's Elements form one of the most beautiful and influential works of science in the history of humankind. Its beauty lies in its logical development of geometry and other branches of mathematics. It has influenced all branches of science but none so much as mathematics and the exact sciences. The Elements have been studied 24 centuries in many languages starting, of course, in the original Greek, then in Arabic, Latin, and many modern languages. I'm creating this version of Euclid's Elements for a couple of reasons. The main one is to rekindle an interest in the Elements, and the web is a great way to do that. Another reason is to show how Java applets can be used to illustrate geometry. That also helps to bring the Elements alive. The text of all 13 Books is complete, and all of the figures are illustrated using the Geometry Applet, even those in the last three books on solid geometry that are three-dimensional. I still have a lot to write in the guide sections and that will keep me busy for quite a while. This edition of Euclid's Elements uses a Java applet called the Geometry Applet to illustrate the diagrams. If you enable Java on your browser, then you'll be able to dynamically change the diagrams. In order to see how, please read Using the Geometry Applet before moving on to the Table of Contents.
Julita Fernández

Juegos matemáticos - 13 views

 •  
  Excelente recopilación de Juegos para trabajar distintos contenidos dentro del Área de Matemáticas. En Castellano y en Inglés. Recopilación llevada a cabo por el CEIP CLARA CAMPOAMOR de Fuenlabrada. Colegio Bilingüe de la Comunidad de Madrid.
avparcero

Vitutor Matemáticas - 4 views

 •  
  Apuntes y ejercicios de todos los bloques de contenidos para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Contenidos en Castellano y en Inglés.
Luis Miguel Iglesias Albarrán

Fibonacci Numbers, the Golden section and the Golden String - 1 views

 •  
  Fibonacci Numbers and the Golden Section This is the Home page for Dr Ron Knott's multimedia web site on the Fibonacci numbers, the Golden section and the Golden string hosted by the Mathematics Department of the University of Surrey, UK. The Fibonacci numbers are 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... (add the last two to get the next) The golden section numbers are ±0·61803 39887... and ±1·61803 39887... The golden string is 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ... a sequence of 0s and 1s that is closely related to the Fibonacci numbers and the golden section. There is a large amount of information here on the Fibonacci Numbers and related series and the on the Golden section, so if all you want is a quick introduction then the first link takes you to an introductory page on the Fibonacci numbers and where they appear in Nature. The rest of this page is a brief introduction to all the web pages at this site on Fibonacci Numbers the Golden Section and the Golden String together with their many applications.
1 - 7 of 7
Showing 20 items per page