Skip to main content

Home/ Lukiopsykologia/ Group items matching "illuusio PS3" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Marja Oilinki

These X's Are The Same Shade, So What Does That Say About Color? : Shots - Health News : NPR - 5 views

  •  
    klassinen illuusio ja samalla havainnollistus värien näkemisen suhteellisuudesta.
  •  
    Tämä olisi hyvä lähtökohta ainerajojen ylittämiselle: fysiikan, biologian, psykologian ja filosofian - ehkä kuviskin - näkökulmat täydentämässä toisiaan. Voisi vaikka laittaa opiskelijat tekemään videohaastattelun ja selvittämään eri opettajilta, mitä väri oikeastaan on.
Marja Oilinki

Amazing Audio illusion - YouTube - 1 views

  •  
    10 sekunnin video, joka osoittaa, että myös kuuloaistin alueella on illuusioilmiöitä. Yllättävän tehokas! (Absoluuttinen sävelkorva saattaa estää illuusion?)
1 - 7 of 7
Showing 20 items per page