Skip to main content

Home/ Groups/ Diigo-ols
. zbikos .

S. Drelich, Populistów ethos zmanipulowany, Wyd. UMK, Toruń 2010 - Liberte!: ... - 0 views

 • populiści próbują manipulować terminologią etyczną i akcjologiczną, aby wykreować swój polityczny ethos. Jak mogą to robić?
 • tworzenie dychotomicznej wizji świata
 • szczególnie mity, stereotypy oraz kalki kulturowe
 • ...7 more annotations...
 • nosicielami „wiedzy tajemnej” są oczywiście jedynie przywódcy ugrupowań populistycznych.
 • szantażują nas i straszą
 • Każda osoba, która ma wątpliwości co do oceny faktów zachodzących w sferze publicznej klasyfikowana jest jako „inna”, należąca do „elit”, „układu
 • środek „kozła ofiarnego”,
 • budowanie wspólnoty wartości wśród wyborców popierających populistów
 • wykorzystanie języka aksjologii jako przemyślanej strategii wyborczej, w celu maksymalizowania wyniku wyborczego.
 • Prowadzenie kampanii porównawczej, bądź negatywnej
« First ‹ Previous 41 - 60 of 7491 Next › Last »
Showing 20 items per page