Skip to main content

Home/ Chiron/ Group items matching "traducció" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
2More

Historia Antigua - 5 views

shared by M. Dolors Moreno on 13 Oct 11 - No Cached
  •  
    Página de Historia Antigua de la Universidad Católica de Valparaíso. Al bucear por ella, se encuentran textos clásicos , libros, artículos, documentales.
  •  
    Una mica de tot. Molts textos bilingües o en traducció al castellà
1More

Arquimediana - 0 views

  •  
    Blog d'anotacions entorn de l'obra d'Arquimedes amb la finalitat d'oferir-ne una edició i traducció. // Blog de anotaciones en torno al estudio de Arquímedes. Autor: Ramon M. En català.
1 - 3 of 3
Showing 20 items per page