Skip to main content

Home/ Chiron/ Group items matching "civilization roma Chiron" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Ana Ovando

Labyrinthus - El Laberint de Roma - 0 views

 •  
  Aproximació a la civilització romana: història de roma, societat i política, la ciutat romana, vida quotidiana, religió, llengua i literatura llatines… // Aproximación a la civilización romana: historia de roma, sociedad y política, la ciudad romana, vida cotidiana, religión, lengua y literatura latinas… // Approach to roman roma: History, politics and society, roman city, life, religion, Latin language and literature. Autor: Sebastià Giralt. Català.
Ana Ovando

zonaClic - activitats - El món clàssic: Roma - 0 views

 •  
  Tres paquets d'activitats JClic sobre la Roma antiga para primària. Actividades JClic sobre Roma para primaria. Català.
Ana Ovando

Roma, arquitectura civil i oci - 0 views

 •  
  Arquitectura civil y de ocio en Roma
Ana Ovando

zonaClic - activitats - Grècia i Roma - 1 views

 •  
  Paquet d'activitats JClic basat en el llibre "Geografía e historia" de l'editorial SM, destinat a alumnes de 3r cicle de primària i 1r d'ESO, on es treballen dos temes diferents: L'herència clàssica (Grècia) i l'herència clàssica (Roma). Actividades para alumnos de primaria y 1º ESO en las que se trabaja la herencia clásica. Catalán y castellano.
Ana Ovando

zonaClic - activitats - La antigua Roma - 0 views

 •  
  Actividades JClic sobre la historia del Imperio romano y su legado cultural. Incluye actividades de reconstrucción virtual de algunos documentos de roma a partir de sus ruinas. Castellano.
Ana Ovando

Roma, enginyeria civil - 0 views

 •  
  Ingeniería romana
Ana Ovando

Webquest - 1 views

 •  
  Webquest "Ingenieros y arquitectos romanos" de Mario del R
1 - 7 of 7
Showing 20 items per page