Skip to main content

Home/ Chiron/ Group items matching "catalunya" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Luis Inclán

Centro de Arqueología Subacuática de Catalunya - 0 views

 •  
  Estudio y tratamiento de yacimientos en la costa mediterránea catalana y en aguas interiores.
Sebastià Giralt

Hispània romana (Quadern virtual) - 0 views

 •  
  Quadern virtual amb activitats sobre les restes arqueològiques romanes de Catalunya i la península Ibèrica. Autora: Victoria Bescós. En català.
Ana Ovando

Posa't a prova - 4 views

 •  
  Posa't a prova és una oferta educativa de tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU (Catalunya), per incentivar l'estudi i l'autoavaluació.
Ana Ovando

Secció Catalana de la SEEC - 0 views

 •  
  La Sociedad Española de Estudios Clásicos a Catalunya. Català.
Margalida Capellà

Reconstrucció històrica - 4 views

 •  
  Treball de recerca (2014/15) sobre reconstrucció històrica d'època romana i grega a Catalunya
1 - 15 of 15
Showing 20 items per page