Skip to main content

Home/ Chiron/ Group items matching "Eneida "literatura latina"" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Dives Gallaecia

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/V/Virgilio%20-%20La%20Eneida%20(en%20prosa).pdf - 4 views

  •  
    Eneida. Tradución de E. de Ochoa
Ana Ovando

Mites, art i literatura: un treball interdisciplinari a les aules - 0 views

  •  
    Aproximació interdisciplinària a Zeus, l'Odissea, la Ilíada i l'Eneida. // Aproximación interdisciplinar a Zeus, la Odisea, la Ilíada a y la Eneida. Autora: Maria Jesús Espuña. Català.
Carlos Cabanillas

Dipòsit Digital de la UB : L'Eneida de Virgili - 6 views

1 - 11 of 11
Showing 20 items per page