Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items matching "environment INFORME" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Carles Folch

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/agricultural_ammonia_emissions_could_be_reduced_without_affecting_crop_yield_414na1_en.pdf - 0 views

 •  
  Agricultural ammonia emissions could be reduced without affecting crop yield
Lluïsa Llagostera

Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and energy targets. European Environment Agency (EEA).2016 - 0 views

 •  
  Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada sobre els progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l'Informe que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i van arribar als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepara el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030
Lluïsa Llagostera

Mediterranean food consumption patterns: diet, environment, society, economy and health. A White Paper Priority 5 of Feeding Knowledge Programme.fao.2015 - 0 views

 •  
  Informe de la FAO i el Centre Internacional d'Alts Estudis Agronòmics Mediterranis (CIHEAM), presentat a l'Exposició Universal de Milà, examina els efectes negatius dels canvis en les pautes alimentàries a la Mediterrània i demana un programa d'acció en suport de dietes més sostenible
Lluïsa Llagostera

The European environment: State and outlook 2015 report. European Environnment Agency - 0 views

 •  
  Publicació quinquennal de l'Agència Europea del Medi Ambient que recull tendències a curt termini i llarg termini sobre el medi ambient a Europa, com ara la qualitat de l'aigua potable i la reducció dels contaminants perillosos. Aquest informe té per objecte proporcionar als responsables polítics i a la ciutadania una avaluació exhaustiva dels avenços cap a la fita de la sostenibilitat mediambiental, en general, i cap a objectius polítics específics, en particular
Lluïsa Llagostera

Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and energy targets .European Environment Agency (EEA) - 1 views

 •  
  Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada dels progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l'Informe que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i han arribat als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepararà el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030
Carles Folch

OECD Environmental Performance Reviews: Spain 2015 | OECD READ edition - 0 views

 •  
  "OECD Environmental Performance Reviews: Spain 2015"
1 - 6 of 6
Showing 20 items per page